Większość produkowanej w kraju pszenicy ozimej skupowana jest przez podmioty związane z przerobem ziarna na cele młynarskie i piekarnicze. Przydatność danej partii ziarna pszenicy do przetwórstwa można ocenić tylko wtedy, gdy spełnia równocześnie odpowiednie kryteria jakościowe: zawartość białka, ilość glutenu, liczba opadania, wyrównanie ziarna oraz wskaźnik sedymentacji.

Ziarno pszenicy o wyższej jakości ocenianych parametrów zwykle uzyskuje lepszą cenę sprzedaży. Przykładowo wg. stanu informacji na dzień 18.08.2016 z niemieckiej giełdy zbożowej w Hamburgu (vdg-ev.de) różnica w kontraktach w cenie pomiędzy pszenicą o zawartości białka 12% a 14% wynosi blisko 105 zł / 1 tona. Jest to więc kwota istotnie wpływająca na ekonomikę produkcji oraz skłaniająca ku dygresji nad możliwością uzyskania dochodów z produkcji wysokiej jakości ziarna pszenicy ozimej również na słabszych stanowiskach glebowych, gdzie maksymalna wysokość plonu jest limitowana przez warunki siedliskowe. W tym na glebach rekomendowanych do tej pory przez hodowców do uprawy żyta mieszańcowego (III-IVb). Bezsprzecznie ziarno pszenicy jest produktem globalnym, zawsze łatwiej zbywalnym niż ziarno żyta. Tym bardziej ziarno o tak wysokiej jakości, jakie uzyskiwali rolnicy w tym oraz ubiegłym roku w Polsce na plantacjach z odmianą PILGRIM PZO.

Ziarno pszenicy ozimej PILGRIM PZO charakteryzuje się dużą stabilnością parametrów jakościowych, mimo trudnych żniw z jakimi mamy do czynienia w sezonie 2016. Wczesność odmiany PILGRIM PZO okazała się wyjątkowo cenną zaletą w przypadku mokrych żniw. Pszenica zebrana około 7 dni wcześniej niż standardowe kreacje dysponuje znakomitą jakością ziarna oraz pozwala na terminowe założenie upraw następczych, np. rzepaku ozimego.

Z udostępnionych przez producentów wyników jakości ziarna zebranego z pól produkcyjnych z odmianą PILGRIM PZO w tym sezonie w Polsce dała się zauważyć tendencja wysokiej ich stabilności. Uzyskiwana zawartość białka zazwyczaj wynosiła od 16 do powyżej 17 % (uzyskanie dokładnych wartości było wielokrotnie utrudnione brakiem możliwości wskazań urządzeń pomiarowych w punktach skupowych), ilość glutenu od 38 do 41%, liczba opadania od 300 do 360 sek., gęstość ziarna od 75,3 do 82,3 kg/hl, zaś wartość wskaźnika sedymentacji w jednym z pomiarów osiągnęła niewiarygodny wręcz wynik 71 ml !