Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował właśnie najnowsze wyniki swoich badań. Zawierają one wysokość plonowania odmian z Krajowego Rejestru badane w 2015 r. w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Jak plonował groch siewny? Plon wzorca w tym roku kształtował się na poziomie 50,6 dt/ha, kiedy w roku 2014 wynosił 60,6 dt/ha, a dwa lata wcześniej 49,1 dt/ha. Warto zaznaczyć, że wzorcem dla 2015 r. były takie odmiany jak: Akord, Arwena, Audit, Batuta, Ezop, Mecenas, Mentor, Milwa, Tarchalska, Turnia, dla 2014 r.: Akord, Audit, Ezop, Mecenas, Mentor, Tarchalska, a dla 2013 r.: Akord, Ezop, Mecenas, Mentor, Tarchalska.

Które najlepiej plonowały? Okazuje się, że wyższe plony osiągnęły odmiany ogólnoużytkowe niż pastewne. Te pierwsze często przekroczyły plon wzorca. W wypadku grochu odmian pastewnych najwyższy wynik osiągnęła odmiana Turnia – 99 proc. wzorca.

Najwyższy plon w doświadczeniach dała Arwena – 105 proc. wzorca, następnie Lasso – 104 proc. wzorca, Batuta i Mecenas po 102 proc. wzorca, a po 101 proc. wzorca: Akord, Mentor i Tarchalska.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!