Jedynym z podstawowych zagadnień które poruszone zostały na konferencji zatytułowanej „Uprawa soi i możliwości jej wykorzystania w żywieniu zwierząt”, która odbyła się 17 lutego b.r. w Pawłowicach, było zaprezentowanie zaproszonym gościom podstawowych informacji dotyczących technologii uprawy soi. Wykład zatytułowany „Technologia uprawy soi i właściwy dobór odmian” poprowadził mgr inż. Mirosław Kaczmarek, przedstawiciel polskiego oddziału firmy Saatbau, oferującej między innymi wysokiej jakości materiał siewny soi.

Jak mówił prowadzący, do uprawy w warunkach naszego kraju, nadają się przede wszystkim tzw. „trzyzerowe” odmiany tej rośliny. Charakteryzują się one niższą niż w przypadku innych odmian, wymaganą sumą temperatur efektywnych, co sprawia że są one lepiej dostosowane do warunków klimatycznych Polski. W cieplejszych regionach kraju można uprawiać także tzw. odmiany „dwuzerowe”, często wymusza to jednak konieczność desykacji przed zbiorem, a uzyskany plon może charakteryzować się wysoką wilgotnością.

Soja charakteryzuje się umiarkowanymi wymaganiami glebowymi. Najlepiej plonuje uprawiana na kompleksie pszennym dobrym i pszennym wadliwym, możliwa jest jednak jej uprawa także na glebach kompleksu żytniego dobrego a nawet żytniego słabego. Niestety, plon na słabszych glebach jest silnie uzależniony od ilości opadów. Soja źle znosi zakwaszenie gleby, gdyż w warunkach niskiego pH zakłóceniu ulega proces brodawkowania. Optymalny dla tej uprawy odczyn gleby wynosi 6,3, może się wahać w granicach 6 – 6,5.

Jak wskazywał prowadzący, technologia produkcji soi jest dość prosta a zabiegi agrotechniczne można wykonać przy użyciu maszyn i narzędzi dostępnych w większości gospodarstw. Zabieg przedsiewny polega na uprawie agregatem, najlepiej wyposażonym w wał ugniatający – sprzyja to lepszemu podsiąkaniu wody. Siew wykonać można zwykłym siewnikiem mechanicznym stosowanym także w siewie zbóż.

Optymalny dla soi termin siewu to okres pomiędzy 25 kwietnia, a 5 maja. Soję zazwyczaj sieje się w odstępach 25 cm (czyli w przypadku standardowych siewników wysiewamy co drugą redlicę). Możliwa jest także uprawa w większym zagęszczeniu – rzędy co 15 cm, a w przypadku upraw ekologicznych, rozstaw rzędów może wynosić 45 cm - pozwala to na mechaniczne zwalczanie chwastów. Zalecana głębokość siewu to 3 – 4 cm.