Termin koszenia łąk w dużym stopniu zależy od pogody. Na szybkość wzrostu traw wpływa m.in. temperatura gleby i powietrza, która w tym roku była wyższa niż zwykle. Stąd i późniejsze były niż zwykle zbiory.

Zasadniczo łąki intensywnie użytkowane -4-kośne, powinno się kosić: pierwszy pokos - koniec drugiej dekady maja, drugi pokos - trzecia dekada czerwca, trzeci pokos - pierwsza dekada sierpnia, czwarty pokos - druga dekada września. Z kolei łąki ekstensywne w trudnych warunkach siedliskowych, gdy kosi się je dwukrotnie, pierwszy pokos zbiera się między 15 maja a 15 czerwca, natomiast drugi, od połowy do końca sierpnia.

Podczas tak późnego pokosu traw nie można jednak zapomnieć o wysokości koszenia. Zwykle trawy zbiera się do 5-6 cm, ale ostatni pokos korzystniej jest skosić o 1-2 cm wyżej. Dodatkowo trzeba też pamiętać, że tak późno zebrana sianokiszonka ma gorszą jakość. Wtedy koszone rośliny zawierają więcej roślin zdrewniałych - duża zawartość włókna - o zdecydowanie gorszych parametrach kiszonkowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!