Stan Illinois to jeden z głównych rolniczych stanów USA i jednocześnie największe centrum uprawy soi. Siana jest w rotacji z kukurydzą. Plonuje wysoko (3,5-4,5 t/ha), w dużej mierze dzięki tamtejszemu klimatowi, który jest określany jako kontynentalno-morski.

Uprawa tego gatunku w USA różni się od metod praktykowanych u nas. Dotyczy to szczególnie ochrony. Niewielka rodzima skala produkcji sprawia, że nasze plantacje nie są jeszcze atakowane przez szkodniki i choroby. W USA ze względu na bardzo długi okres rolniczego wykorzystania soja doczekała się natomiast już wielu wrogów. Którzy z nich są szczególnie dokuczliwi? O to spytaliśmy farmerów zarządzających gospodarstwem Longley Farm.

OJCIEC Z CÓRKĄ

Gospodarstwo prowadzi Kate Longley Danner wraz z ojcem. Zajmuje ono powierzchnię 1600 acres, czyli ok. 650 ha. 530 hektarów to grunty orne, pozostałą powierzchnię stanowią rowy melioracyjne i przyległe do nich strefy buforowe. Ich zdumiewająco duża szerokość wynika z roli, jaką pełnią - ich zadaniem jest ograniczenie spływu biogenów do wód powierzchniowych. W gospodarstwie uprawiane są tylko 2 gatunki roślin - soja oraz kukurydza. Pierwsza z nich w tym roku zajmowała powierzchnię ok. 260 ha. Gleby są tam bardzo żyzne, w typie naszych mad rzecznych, bo gospodarstwo leży ok.10 km od rzeki Missisipi, licząc w linii prostej.

SIEW - JAK GLEBA SIĘ OGRZEJE

Z siewem soi zawsze czekają to momentu, aż gleba się ogrzeje do 60°F (ok. 15°C). Zbyt wczesny siew jest przyczyną nierównych wschodów. W tym roku rozpoczęto go 13, a zakończono 18 maja. Nasion nie trzeba szczepić bakterią brodawkową Bradyrhizobium japonicum. Ze względu na wykorzystywaną od lat rotację kukurydza - soja bytuje ona w glebie. Soja uprawiana jest oczywiście, jak na większości pól w tym regionie - bezorkowo. Rozdrobnione resztki kukurydziane pozostawione są na polu aż do maja.

NAWOŻENIE TYLKO MINERALNE

Gospodarstwo nie prowadzi bardzo popularnej w tym stanie hodowli trzody chlewnej, stąd nawożenie opiera się na stałych nawozach mineralnych wprowadzanych do gleby za pomocą rozsiewaczy. W przypadku soi przesiewnie stosowany jest fosforan amonu (MAP 11-52-0) oraz 60-proc. sól potasowa (Potash 0-0-60). Ich dawki co roku ustalane są na podstawie planu nawozowego, opracowanego przy współpracy z naukowcami z University of Illinois.

ODCHWASZCZANIE OPARTE NA GLIFOSACIE