Musimy przypomnieć sobie stan i skład runi przed zimą, po jej ustąpieniu oszacować na własną rękę stan runi. Jeżeli użytek zielony wymaga renowacji, a na jesieni nie przystąpiliśmy do metody pełnej uprawy, na wiosnę możemy zastosować podsiew. Dokonujemy go również gdy orka jest niewskazana, np. przy zbyt dużych stromiznach, małej miąższości gleby, regularnych zalewach, lub niewykonalna do przeprowadzenia, a samo racjonalne nawożenie nie wróży poprawy. Zabieg podsiewu wykonujemy na użytkach o względnie wyrównanej powierzchni o warstwie wojłoku nie przekraczającej 1 cm.

Metodą tą odmładzamy darń gdy jest silnie przerzedzona, występują w niej luki po wypadnięciu roślin na skutek wymoknięcia, wymarznięcia, bądź przykrycia kretowiskami. Gdy jest w niej brak wartościowych gatunków traw średnich, wysokich i roślin motylkowatych. Wedle zaleceń użytek zielony przed podsiewem powinien zawierać ponad 20% traw niskich o dobrej wartości, a zachwaszczenie nie może być wyższe niż 50% - jeżeli mowa o chwastach dwuliściennych, a ilość śmiałka darniowego i sitów powinna plasować się poniżej 20% i nie tworząc skupisk ich kęp. W innym wypadku powinniśmy rozważyć jednak pełną uprawę.

Do podsiewu poleca się gatunki o szybkim kiełkowaniu i tempie początkowego wzrostu, oraz rozwoju części nadziemnej, jak i podziemnej. Gatunki o większych nasionach są bardziej konkurencyjne wobec pierwotnej darni. Najczęściej polecane są trawy takie jak życica trwała, kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, wyczyniec łąkowy, mieszaniec kostrzewy łąkowej i życicy wielokwiatowej, oraz motylkowate: koniczyna łąkowa i koniczyna biała. Mieszankę stosowaną do podsiewu musimy dobierać na podstawie aktualnego składu runi i przeznaczenia użytku.

Przed wykonaniem podsiewu warto zwalczyć uciążliwe chwasty. Jednym z używanych od lat sposobów jest stosowanie preparatu Chwastox Extra 300 SL. Warto nadmienić, że użyty w maksymalnej dawce jest sprawdzonym preparatem do zwalczania sitów. Na 2-3 tygodnie przed zastosowaniem tego preparatu powinniśmy skosić zeszłoroczną ruń. Sam Chwastox nie radzi sobie z takimi gatunkami chwastów jak krwawnik pospolity, pokrzywa zwyczajna, rdesty, czy chwasty rumianowate, warto więc połączyć jego działanie przykładowo ze Starane 250 EC. Zabieg tymi środkami ochrony roślin wykonujemy, gdy chwasty mają minimum 3-4 liście i osiągnęły 8-10 cm wysokości. Jeżeli mamy zamiar wysiać nasiona motylkowatych, musimy poczekać 5 tygodni od wykonania oprysku.