Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej został przygotowany przez senatorów jeszcze w ubiegłym roku. Senatorowie zaproponowali, by umożliwić rolnikom i ich domownikom nieopodatkowaną produkcję i tzw. sprzedaż bezpośrednią produktów wytworzonych z własnych surowców przez nich osobiście np. pieczywa, wędlin, dżemów, kompotów czy serów.

Zwolnienie przychodów z tej działalności ma - w intencji autorów projektu - aktywizować m.in. gospodynie domowe do podejmowania dodatkowych zajęć i w ten sposób zwiększać dochody rodziny wiejskiej.

W uzasadnieniu senackiego projektu podkreślono, że obecnie "rolnicy mogą wytwarzać, a następnie sprzedawać, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jedynie nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce". Co za tym idzie - podkreślają senatorowie - "sprzedaż przetworzonej żywności odbywa się obecnie poza legalnym obrotem, w tzw. szarej strefie".

Z jednej strony - zaznaczają autorzy projektu - jest popyt "na żywność produkowaną w tradycyjny sposób, a rolnicy odpowiadają na ten popyt sprzedając wytworzone przez siebie produkty; skala tej produkcji jest na tyle niewielka, że rolnicy nie decydują się na wyjście z +szarej strefy+ w obawie przed podatkiem dochodowym, którego zapłacenie czyniłoby ich działalność nieopłacalną".

- Rolą prawodawcy powinno być tworzenie prawa, które uwzględnia istniejące stosunki społeczne, dlatego należy usankcjonować działalność rolników - uważają senatorowie.

Po przekazaniu do Sejmu projektem zajęły się sejmowe komisje rolnictwa i komisji finansów. Zaproponowały, by do wprowadzić do niego przepis, iż przychód ze sprzedaży bezpośredniej bez podatku może wynieść maksymalnie 7 tys. rocznie.

Podczas prac w komisjach poseł Krzysztof Popiołek (PiS) zaproponował podniesienie limitu nieopodatkowanego przychodu z 7 tys. do ok. 31 tys. zł rocznie. Wyliczył, że limit przychodu w wysokości 7 tys. zł daje miesięcznie kwotę 583 zł. Jeśli założy się, że zyskowność takiej sprzedaży jest na poziomie 10-procent, to do budżetu rodziny rolnika wpłynie 58 zł - przekonywał poseł.

Zdaniem posłów PiS limit nieopodatkowanych przychodów w wysokości 7 tys. jest stanowczo za mały i nie zachęci rolników do uruchomienia takiej działalności gospodarczej, bo wymaga to spełnienia np. wymogów sanitarnych, handlowych, itp.