W grochu obecnie mamy zarejestrowane 36 herbicydy. 15 z nich służy do przedwschodowego odchwaszczania chwastów: 14 z nich służy do eliminacji dwuliściennych, natomiast 1 do przedwschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych. Pozostałe preparaty można stosować jedynie po wchodach roślin. Rejestracja niektórych herbicydów dotyczy grochu uprawianego na zielono i jednocześnie posiadają sprecyzowane zastosowanie małoobszarowe (należy na to zwrócić uwagę czytając etykietę środka).

Wśród herbicydów przedwchodowych do wyboru mamy praktycznie 3 substancje aktywne: linuron, chlomazon oraz pendimetaline. Kilka dostępnych środków to mieszaniny wyżej wymienionych substancji.

Wszystkie preparaty przeznaczone do odchwaszczania przedwschodwoego w grochu należy aplikować najlepiej bezpośrednio po jego wysiewie. Opryskiwać należy dobrze uprawioną, wilgotną (lecz nie mokrą) i bez grud glebę, podczas bezdeszczowej pogody. Intensywne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować uszkodzenia grochu wskutek przemieszczenia się środka do strefy korzeniowej roślin. By zmniejszyć to ryzyko, najlepiej groch wysiewać na głębokość od 4 do 6 cm.

Poniżej przedstawiamy przykładowe preparaty służące do przedwschodowego odchwaszczania grochu:

Preparaty zawierające linuron:
• Afalon Dyspersyjny 450 SC, w dawce 1,0 l/ha,
• Aflex Super 450 SC, 1,0 – 2,0 l/ha,
• Dongola 450 SC, 1,0 l/ha,
• Linur 450 SC, 1,0 l/ha,
• Linurex 500 SC, 0,9 I/ha,
• Nightjar C 450 SC, 1,0 l/ha,
• Nuflon 450 SC, 1,0 – 2,0 l/ha.

Preaparaty zawierające chlomazon:
• Clomaz 36 SC, zalecana dawka to 0,25 l/ha,
• Command 360 CS, 0,25 l/ha,
• Command 480 EC, 0,2 l/ha,
• Kilof 480 EC, 0,2 l/ha,
• Szpada 480 EC, 0,2 l/ha.

Bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni (BBCH 01-01) na glebę wolną od chwastów, można stosować pendimetalinę pod postacią środka: Stomp Aqua 455 CS. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania mieści się w graniach 2,5 – 3,5 l/ha.

Na rynku dostępne są także dwuskładnikowe mieszaniny: linuronu oraz chlomazonu - Harrier 295 ZC (zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to: 1,5 – 2,0 l/ha) oraz pendimetaliny i chlomazonu - Stallion 363 CS (dawka: 3,0 l/ha).

W przypadku stanowiska mocno zachwaszczonego chwastami jednoliściennymi można także się zdecydować na preparat do zastosowanie przedwschodowego: Dual Gold 960 EC (metolachlor-S). Posiada jednak rejestrację tylko w grochu zbieranym na zielono. Dawka:1,1-1,3 l/ha

Podobał się artykuł? Podziel się!