Współczesna historia uprawy soi w Polsce nierozerwalnie związana jest z pojawieniem się bardzo wcześnie dojrzewającej odmiany tego gatunku, o nazwie Annushka. Zrewolucjonizowała ona dotychczasowy pogląd dotyczący możliwości opłacalnej uprawy tej rośliny nie tylko w naszym kraju, ale generalnie w Europie. Od momentu wpisania do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) w 2009 roku, Annushka przeżywa niebywałą, ciągle kontynuowaną karierę.

Na masową skalę zaczęła być uprawiana u naszych południowych sąsiadów - na Słowacji, Węgrzech, w Czechach. Jej walory docenili też niemieccy rolnicy.

Niewielkie wymagania termiczne i krótki okres wegetacji umożliwiły jej podbój obszarów na północ od Polski, dotąd absolutnie niedostępnych. Niewiele osób zapewne wie, że z dużym powodzeniem uprawiana jest na Litwie.

Doskonały start

W 2012 r. soję uprawiano w naszym kraju na powierzchni 2000 ha, z czego Annushka zajmowała 1500 ha. W obecnym sezonie całkowity areał uprawy wzrósł do 6000 ha. Zatem licząc rok do roku, potroił się. Jeśli jednak porównać aktualną powierzchnię zajmowaną przez soję do tej z 2011 r. (300 ha), to okaże się że wzrosła ona aż 20-krotnie.

Udane wejście Annushki do Polski zaprzeczyło powszechnej opinii o braku warunków do masowej uprawy soi w naszym kraju z racji: wysokich wymagań termicznych, niesatysfakcjonujących plonów, braku możliwości zbioru kombajnowego. Nie będzie więc przesadnym stwierdzenie, że odegrała historyczną rolę w uprawie tego gatunku na terenie kraju. Aż chce się przypomnieć, że podobną historię przeżyła kukurydza. Niechciana 50 lat temu, dzisiaj jest piątym zbożem, którym obsiewane jest ponad mln ha.

Agro Youmis, dostrzegając lawinowo rosnące zainteresowanie uprawą soi w Polsce, rozszerza swoją ofertę odmianową.

W tym roku po badaniach w COBORU do Krajowego Rejestru Odmian wpisana została odmiana Mavka.

To początek swoistej "ofensywy" hodowlanej firmy Agro Youmis.

W COBORU trwają doświadczenia rejestracyjne z czterema rodami: KS - 40 (planowana nazwa odmianowa - Polonez), KS - 19 (Bianka), SP - 16 (Madlen), SP - 29 (Diana) i jeżeli zakończą się pomyślnie, aż cztery odmiany mogą zostać zarejestrowane w 2015 r. Firma prowadzi doświadczenia rejestracyjne także w innych krajach należących do Unii Europejskiej. W 2013 r., czyli w tym roku, na Węgrzech została zarejestrowana odmiana Atlanta. Wejście na listę CCA umożliwia sprzedaż jej materiału siewnego m.in. w Polsce.