Przedmiotem zbycia jest 57 274 akcji stanowiących 30,28 proc. kapitału zakładowego spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy z Radomia o wartości nominalnej 50 zł.

Akcje mogą nabyć producenci rolni (gospodarstwa osób fizycznych i prawnych, w tym: rolnicze spółdzielnie produkcyjne, przedsiębiorstwa rolne) współpracujący ze spółką w okresie 24 miesięcy przed zamieszczeniem przez ministra skarbu państwa ogłoszenia. Uprawienie są też pracownicy spółki, zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w okresie 24 miesięcy przed i na dzień ogłoszenia przez ministra o zamiarze zbycia akcji na rzecz osób uprawnionych.

Producenci rolni mogą realizować swoje uprawnienia do nabycia akcji osobiście albo za pośrednictwem określonego związku producentów rolnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!