W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Rynków Rolnych oraz Głównej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych W trakcie dyskusji poruszono tematy związane z opłacalnością produkcji, warunkami umów kontraktacyjnych, problemami związanymi ze spadkiem wykorzystania chmielu przez przemysł, rozszerzeniem ram funkcjonowania zespołu ds. chmielu oraz udziałem przedstawicieli plantatorów chmielu w radzie nadzorczej spółki Polski Chmiel sp. z o.o.

Ponadto organizacje branży chmielarskiej wniosły o zmianę przepisów dotyczących zakładania grup producenckich chmielu polegającą na obniżeniu areału do stworzenia grupy do 45 ha oraz zobowiązały się do przeprowadzenia analizy funkcjonowania grup producenckich.
Dodatkowo Minister poinformował zebranych o planach i terminach uruchamiania kolejnych działań znajdujących się w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i wyraził chęć dalszych rozmów o problemach branży chmielarskiej.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!