Tym, którzy jeszcze go nie znają, przypo- minamy - środek ten stanowi połączenie technologii Amistar z drugą substancją czynną - difenokonazolem. Połączenie tych dwóch składników daje efekt synergii w postaci działania interwencyjnego oraz zapobiegawczego w stosunku do wielu chorób grzybowych. Scorpion znajduje zastosowanie w zwalczaniu przede wszystkim plamistości liści.

Dotychczasowa rejestracja preparatu Scorpion 325 SC, która była wynikiem wzajemnego uznania rejestru środka z Niemiec umożliwiała stosowanie go w uprawach kapustnych - kalafior, kapusta głowiasta, brukselska i włoska, cebulowych - cebula, por, szczypiorek; oraz w ochronie marchwi.

Dzięki pozytywnej decyzji Komisji Rejestracyjnej o poszerzeniu rejestracji, Scorpion będzie mógł być stosowany także w uprawach, gdzie był oczekiwany. Jest to rozszerzenie dotychczasowego zarejestrowanego zakresu stosowania o tzw. zastosowania małoobszarowe (zezwolenia dot. czasowego stosowania środków ochrony roślin w roślinach uprawianych na małej powierzchni lub przeciwko organizmom szkodliwym powodującym straty tylko na określonych obszarach, wydawane w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Nr 1107/2009).

Wśród upraw do których środek zostanie dopuszczony do stosowania znajdują się kolejne warzywa kapustne - brokuł i kapusta pekińska, strączkowe - groch oraz fasola, korzeniowe - seler korzeniowy i liściowy, liściowe - sałata w gruncie, dyniowate - ogórek w gruncie i pod osłonami, psiankowate - papryka i pomidor, zarówno w gruncie, jak i pod osłonami oraz szparagi. Scorpion stosujemy we wszystkich uprawach w uniwersalnej dawce 1 l/ha.

Jednym z głównych zastosowań środka Scorpion były uprawy kapustne. Zastosowanie środka poszerzy się o dwie ważne uprawy - kapustę pekińską i brokuł. W uprawie kapusty pekińskiej Scorpion będzie mógł być stosowany w zwalczaniu ta- kich chorób jak czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych. Oczekiwana rejestracja w brokule jest jeszcze szersza, ponieważ poza wymienionymi wcześniej chorobami obejmie również zgniliznę twardzikową. Dzięki temu Scorpion powinien stać się podstawowym środkiem w ochronie brokułu przed chorobami grzybowymi. Etykieta pozwoli na dwukrotne zastosowanie w ciągu sezonu, w odstępach 14-dniowych. Co istotne, w gatunkach tych ilość zarejestrowanych fyngicydów jest ograniczona.