Ukraina ma ogromne możliwości rozwoju produkcji rolniczej. Wynika to z korzystnych dla rolnictwa warunków naturalnych. Kraj ten dysponuje urodzajnymi glebami -  dominują czarnoziemy, oraz sprzyjającym klimatem. Jedynym mankamentem jest częsty deficyt wody  w południowych i wschodnich częściach Ukrainy, co zdecydowanie obniża wysokość osiąganych plonów.

W celu złagodzenia deficytu wody na tych terenach, rząd ukraiński podjął decyzję o odbudowie funkcjonujących w czasach ZSSR, systemów nawadniających. Projekt zakłada renowację otwartych systemów melioracyjnych, jak również odbudowę podziemnej sieci wodociągowej. Planowana jest budowa nowych ujęć wody i stacji pomp dystrybucyjnych.

Inwestycja będzie realizowana przez chińskich inwestorów, z pomocą kredytu zaciągniętego w Chinach w formie gotówkowej i materiałowej. Otrzymane środki umożliwią nawodnienie 1,2-1,4 mln hektarów.

Podobał się artykuł? Podziel się!