Obecnie w Krajowym Rejestrze odmian zarejestrowanych mamy 5 odmian rzodkwi. Są to: Adagio, Colonel , Pegletta, Romesa, Siletta Nova. Ostatnia wymieniona jest odmianą pastewną. Według Metodyki integrowanej ochrony rzodkwi oleistej dla producentów, wydanej przez Instytut Ochrony Roślin- PIB we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) znajduje się ponad 100 odmian rzodkwi oleistej. Najwięcej odmian zarejestrowano w Niemczech i w Holandii.

Rzodkiew oleista ma podobne wymagania jak rzepak jary, a więc najlepsze efekty produkcyjne otrzymamy wybierając dla niej dobre stanowisko. Można ją wysiać także na słabszych glebach, lekkich i przepuszczalnych, ale w takim przypadku powinniśmy się liczyć ze znaczną obniżką plonowania.

Siew jej na piaszczystych glebach ma jednak pewne zalety, głównie związane z dojrzewaniem rzodkwi. Na słabszych stanowiskach z reguły dojrzewa szybciej, bardziej wyrównanie, daje mniej zielonych odrostów, a one potrafią skutecznie utrudnić zbiór.

Rzodkwi oleistej nie powinno się także uprawiać w zmianowaniu z rzepakiem lub innymi roślinami kapustowatymi, gdyż rośliny te są żywicielami wielu tych samych patogenów. Nie polecane jest także sianie rzodkwi na nasiona po oborniku czy roślinach bobowatych. Zasobne w azot stanowisko, przy zmiennym rozkładzie opadów powoduje przedłużanie wegetacji roślin i ich odmładzanie.

Rzodkiew wprowadzona do zmianowania jest bardzo dobrym przedlplonem dla większości upraw, głęboko się korzeni i dobrze spulchnia glebę. W przypadku siewu w międzyplonach szczególnie polecana jako przedplon dla warzyw, buraków cukrowych czy ziemniaków. Rzodkiew oleista może być także siana jako roślina fitosanitarna, ograniczająca liczebność populacji mątwika burakowego w glebie. Wówczas najczęściej sieje się ją na mulcz. Na nasiona lepiej siać ją w stanowisku przed zbożami. Podczas zbioru dochodzi do sporych strat nasion rzodkwi, które są źródłem zachwaszczania w uprawach następczych. Samosiewy rzodkwi najłatwiej zwalczyć w uprawach zbożowych.

Przygotowanie stanowiska pod siew powinno być podobne jak w przypadku rzepaku jarego czy gorczycy. O czym jednak należy pamiętać? Nie powinno się spulchniać gleby zbyt głęboko, ponieważ rzodkiew nie znosi głębokiego siewu. Uważać należy także z nawożeniem. Przenawożona bardzo nierównomiernie dojrzewa. Nawożenie tylko przedsiewne. W zależności od zasobności stanowiska podaje się fosfor -30–50 kg P2O5/ha i około 60–100 K2O/ha, azot oszczędnie - maksymalnie 60 kgN/ha. Na słabych stanowiskach warto dokarmiać ją dolistnie.

Zaleca się by siew wykonywać na głębokość około 2-3 cm, mniej więcej w terminie wysiewu zbóż jarych (koniec marca początek kwietnia). Norma wysiewu (w zależności od odmiany – różna wielkość nasion) to 10-15kg/ha. W poplonie sieje się 2 lub 3 razy więcej około 20-30kg/ha.