Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -PIB w Puławach opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3064 gmin). Jak w każdym ze swoich raportów, w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Według najnowszego 9 raportu z okresu 21.06-20.08. 2014 (każdy raport dotyczy 6 ostatnich dekad), susza została ogłoszona w niektórych gminach w uprawach: rośliny strączkowe, ziemniaki, krzewy owocowe, które uprawiane są na bardzo lekkich glebach, należących do tzw. I kategorii o grupie granulometrycznej: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty oraz piasek słabo gliniasty pylasty.

Jak podaje IUNG największa powierzchnia zagrożenia suszą spośród rozpatrywanych upraw występuje wśród roślin strączkowych, obejmuje 2,5% powierzchni gruntów ornych Polski, skupionych w 335 gminach (10,9% gmin kraju). Susza wśród roślin strączkowych występuje w 4 województwach.Najwięcej gmin leży w województwie kujawsko-pomorskim - 164, wielkopolskim - 116, pomorskim 40, warmińsko mazurskim 15.

W uprawach ziemniaka zagrożenie suszą IUNG ocenia w 0,02% powierzchni gruntów ornych Polski, skupionych w 18 gminach (0,6% gmin kraju). Susza wśród ziemniaka występuje tylko w woj. kujawsko-pomorskim w 18 gminach.

W kujawsko - pomorskim stwierdzono również zagrożenie suszą dla krzewów owocowych. Ocenia się ją na 0,02% powierzchni gruntów ornych Polski. Dotyczy to również 18 gmin (0,6% gmin kraju).

Podobał się artykuł? Podziel się!