Ślazowiec pensylwański jest to roślina wieloletnia, która silnie krzewi się i dorasta do 4 m wysokości. Z jednej karpy wyrasta do 20 pustych na przekroju łodyg o średnicy 5-30 mm. Wytworzone pędy co roku zamierają. Jednak ślazowiec pensylwański szybko odrasta i odnawia masę nadziemną przez co nie musi być corocznie nasadzany, a założona plantacja może być użytkowana przez 20-30 lat.

Roślina wytwarza silny system korzeniowy i dlatego dobrze znosi okresowe susze. W pierwszym roku korzeń rozwija się wolno, jest to też rok w którym uprawa narażona jest na zachwaszczenie. W kolejnych latach korzeń intensywnie się rozrasta – w trzecim roku uprawy dorasta na głębokość ok. 120 cm. Rośliny uzyskane z wysiewu nasion odznaczają się grubszym korzeniem niż te z sadzonek korzeniowych.

Jeśli roślin nie zaatakują patogeny chorobotwórcze powodujące np.: fuzariozy, zgniliznę twardzikową to z plantacji na biomasę w zależności od warunków glebowych uzyskać można 7-20 t suchej masy (s.m.) z ha w ciągu roku.

Plon handlowy uzyskuje się od drugiego roku uprawy przeprowadzając zazwyczaj dwa pokosy. Pierwszy zbiór jest w maju, drugi na przełomie lipca i sierpnia, gdy rośliny osiągną wysokość 100-150 cm. W październiku możliwy jest też trzeci oraz połączenie zbioru na nasiona i na cele energetyczne. Straty w plonach powoduje m.in. zwierzyna leśna, bowiem ślazowiec pensylwański jest chętnie zjadany jelenie i sarny.

Wartość energetyczna surowca to ok. 18-19 MJ/kg s.m. Wilgotność biomasy przy zbiorze wynosi 50-60 proc. i wraz z późniejszym zbiorem będzie spadać wilgotność biomasy. Suche i mroźne zimy będą powodować obniżenie wilgotności biomasy nawet do 20 proc.

W zależności od sposobu zakładania plantacji różna jest obsada roślin. Około 10 proc. wyższe plony uzyskać można z rozmnożeń wegetatywnych niż z nasion, które w tym gatunku z uwagi na twardą okrywę nasienną mają niską zdolność kiełkowania. Jednak w wieloletniej uprawie różnice w plonowaniu są niwelowane, w zależności od jakości wykorzystywanego materiału siewnego.

Rzędowo nasiona wysiewa się w rozstawie ok. 50-70 cm na 1 - 1,5 cm głębokości. Otoczkowane nasiona można wysiewać siewnikiem pneumatycznym lub punktowym przy rozstawie rzędów 62 x 62 cm.