Na postawie wstępnych wyników badań pochodzących z doświadczeniach porejestrowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych wynika, że w tym roku soja plonowała stosunkowo wysoko. Dane pochodzącą w tym sezonie z 18 lokalizacji. W doświadczeniach przebadano w sumie 8 odmian: Abelina (średniowczesna), Aldana (wczesna), Aligator (bardzo późna), Augusta (bardzo wczesna), Madlen (późna), Mavka (średniopóźna) (z KR) oraz Protina, Sultana (z CCA).

Ustalony dla wszystkich badanych odmian wzorzec (średnia z odmian zarejestrowanych z wyłączeniem Augusty) plonował na poziomie 31,8 dt/ha (w 2015 r. 20,1 dt/ha natomiast w 2014 r. 30,9 dt/ha).

A które odmiany najwyżej plonowały?. Z zestawienia wynika, że najwyższy plon uzyskano od odmian: Aligator (117 proc. wzorca), następnie Abelina (114 proc. wzorca), Sultana (110 proc. wzorca), Protina (103 proc. wzorca), Mavka (97 proc. wzorca), Madlen (90 proc. wzorca), Augusta (86 proc. wzorca), a najniżej z wybranych odmian plonowała w tym sezonie odmiana Aldana (82 proc. wzorca).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!