Hodowca tworząc nowe odmiany roślin uprawnych obejmuje je ochroną prawa wyłącznego. Oznacza to, że hodowca jest właścicielem odmiany i tylko on lub upoważniona przez niego osoba lub firma może przygotować do siewu i/lub wysiać materiał tej odmiany.

Upoważnienie takie musi mieć formę pisemną. Najczęściej hodowca zastrzega warunki udzielonego upoważnienia oraz opłatę, którą hodowca ustala samodzielnie. Taka umowa nazywa się licencyjną, a opłata - opłatą licencyjną.

Jeśli rolnik chce wysiać soję z własnego zbioru musi zwrócić się do hodowcy, który jest jej właścicielem, z prośbą o udzielenie licencji na ten siew. Taką prośbę trzeba uzasadnić i udowodnić, że materiał przeznaczony do siewu pochodzi z własnego zbioru, a nie z wymiany sąsiedzkiej lub z targowiska.

Jeśli hodowca nie wyrazi zgody wówczas nie można siać materiału z własnego zbioru i należy zaopatrzyć się w nasiona kwalifikowane. Siew nasion bez licencji jest przestępstwem i narusza wyłączne prawo hodowcy.

Podobał się artykuł? Podziel się!