Włączenie soi w strukturę zasiewów – podobnie jak każdego innego gatunku z rodziny bobowatych – wpływa korzystnie na całą produkcję roślinną gospodarstwa. Musi ona jednak zająć właściwe miejsce w następstwie roślin. Najlepiej uprawiać ją po zbożach, gdyż łamie niekorzystny zbożowy płodozmian. Ponadto na to samo stanowisko nie powinna wracać częściej niż co 4 lata. Odstęp od okopowych uprawianych na oborniku powinien wynosić minimum 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach można soję uprawiać po okopowych w 2. roku po nawożeniu obornikiem. W takich warunkach (wysoka zasobność gleb w składniki pokarmowe) soja wykazuje tendencję przedłużania wegetacji. Dlatego decydując się na zakładanie plantacji w tym terminie, trzeba pamiętać o terminowym siewie. 

Bardzo istotnym elementem agrotechniki soi jest uprawa gleby. Wiosną, gdy tylko można wjechać w pole, należy wyrównać powierzchnię, aby zatrzymać wodę. Od chwili pierwszego wiosennego wjazdu na pole do momentu siewu soi pole trzeba często lustrować i gdy pojawią się chwasty – niszczyć je.

Nawożenie przedsiewne

Przed siewem należy wysiać wieloskładnikowe nawozy mineralne, jeśli nie zostały zastosowane jesienią. Na glebach ciężkich nawozy potasowo-fosforowe powinny być zastosowane jesienią, a na glebach lżejszych – wiosną. Niezależnie od terminu ich wysiewu dawka nawozu musi być dostosowana do aktualnej zasobności gleb oraz wymagań pokarmowych soi. Generalnie pod soję należy wysiać od 60 do 80 kg P2O5/ha oraz od 120 do 160 kg K2O/ha. Dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi, które wiążą azot z powietrza, można znacząco obniżyć nawożenie azotowe. W uprawie soi zaleca się zastosowanie dawki startowej azotu w ilości ok. 30 kg/ha. W tym przypadku najlepszą formą azotu jest saletra amonowa. Wysiewając nawozy wiosną, należy pamiętać, aby starannie wymieszać je z glebą. Bezpośrednio przed siewem należy wzruszyć glebę, aby przygotować stanowisko. Pozwoli to umieścić nasiona na jednakowej głębokości, dzięki czemu będą kiełkować w tym samym czasie. Dlatego przedsiewnej uprawy roli nie wolno bagatelizować i należy wykonać ją starannie. 

Fragment tekstu pochodzi z artykułu ,,Zanim zasiejemy soję” autorstwa dr. Przemysława Kardasza z nr 4/2018 r. magazynu Farmer.

Podobał się artykuł? Podziel się!