Grabienie jest zabiegiem, które ma na celu usunięcie z trawnika różnych nieczystości w tym liści, zeschniętych źdźbeł trawy oraz mchu. Dzięki temu poprawimy estetykę trawnika oraz napowietrzymy wierzchnią warstwę darni. Pobudzimy również trawę do wzrostu i stworzymy dogodne warunki do wnikania wody i nawozów. W efekcie trawnik ma większe możliwości regeneracyjne i jest bardziej odporny na deptanie. Najlepszym do tego celu narzędziem są grabie ze sprężynującymi zębami. Aerację trawnika można też wykonać za pomocą specjalnych butów ze szpilkami na podeszwie lub widłami.

Odchwaszczanie to jeden z najistotniejszych zabiegów na trawniku. Chwasty zwalczamy ręcznie przy pomocy specjalnych narzędzi (długie noże) lub chemicznie, stosując herbicydy. Na trawniku stosujemy tylko herbicydy do zwalczania chwastów dwuliściennych. Herbicydy stosujemy przy temperaturze od 12oC do 25oC. Tylko wtedy uzyskamy oczekiwany efekt. Zabieg wykonujemy w słoneczną, bezwietrzną pogodę w godzinach popołudniowych i za pomocą spryskiwaczy.

Wertykulacja jest zabiegiem mającym na celu usunięcie z darni martwych części trawy (najczęściej po skoszeniu), które tworzą grubą warstwę (filc), będącą powodem powstawania chorób grzybowych na trawniku. Zabieg wykonujemy za pomocą mechanicznych wertykulatorów. Noże narzędzia powinny zagłębiać się do 5 cm pod powierzchnię, aby dodatkowo porozcinać darń, co zastymuluje trawnik do zagęszczenia się.
Wałowanie przyda się w przypadku, gdy zauważymy na trawniku poduchy z trawy. Są to miejsca, w których grunt z trawą podniósł się podczas zamarzania i odmarzania podłoża. Wałowanie wykonujemy zazwyczaj raz w sezonie wałem lekkim o wadze od 70-100 kg. Zabieg ten poprzez zgniecenie trawy przyczyni się do lepszego jej krzewienia się.

Uzupełnianie ubytków jest bardzo częstym zabiegiem wykonywanym po zimie. Powodem są choroby grzybowe (pilśń śniegowa), szkodniki (larwy chrząszczy) lub działalność kreta. Zabieg ten wykonujemy po wertykulacji. Miejsca pozbawione trawy zasiewamy nasionami traw lub wykorzystujemy wycietą darń, która zarastała chodnik lub rabatę kwiatową. Pierwszy sposób polega na dokładnym oczyszczeniu miejsca, lekkim zruszeniu podłoża, wysianiu nasion i przysypaniu ich ziemią. Drugi sposób polega na wykonaniu w miejscu zagłębienia równego grubości pozyskanej darni. Po włożeniu darni, mocno ugniatamy i podlewamy.