W Polsce są dwie agencje płatnicze, które realizują Wspólną Politykę Rolną. Jedna - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - wypłaca dopłaty bezpośrednie, w tym właśnie dopłaty z tytułu upraw roślin energetycznych. Druga - Agencja Rynku Rolnego - będzie dopłacała do założenia trwałych plantacji roślin wykorzystywanych na cele energetyczne, ale tylko z wierzby, topoli, miskanta i ślazowca.

Wartość jednorazowej pomocy do hektara założonej plantacji wyniesie od 2,5 tys. zł do ponad 7 tys. zł. Wysokość wsparcia dla miskanta będzie najwyższa, gdyż koszt zryczałtowany założenia hektara takiej plantacji jest szacowany przez Ministerstwo Rolnictwa na 18 tys. zł. ARR pokryje ok. 40 proc. zryczałtowanych kosztów. Ponad 4 tys. zł ARR dopłaci do wierzby i ślazowca. A ok. 2,5 tys. zł do ha plantacji topoli.

W jednym roku ARR dopłaci maksymalnie jednemu rolnikowi do 100 ha założonych plantacji. Obszar minimalny wynosi 1 ha. Pomoc do danej plantacji może być przyznana tylko raz.

W tym roku o przyznanie pomocy będą mogli się ubiegać także ci rolnicy, którzy plantację założyli w ub. r., jednak nie wcześniej niż 1 września 2007 r.

Wnioski od rolników będą przyjmowały Oddziały Terenowe ARR.

Jeśli rolnik otrzyma dopłatę do założenia plantacji, będzie musiał utrzymywać uprawę przez co najmniej 5 kolejnych lat i zobowiąże się, że zebrane rośliny będą przeznaczone na cele energetyczne.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!