Groch kwitnie, w związku z tym na plantacje nalatuje strąkowiec grochowy. Jest to szarobrązowy chrząszcz długości 4-5 mm, tworzący jedno pokolenie w roku. Stadium szkodliwym są larwy, które żerują w nasionach. Po dokonaniu żeru uzupełniającego, samice składają jaja (średnio 500 sztuk) pojedynczo na formujące się strąki grochu. Młode larwy wgryzają się do strąków, a następnie do nasion. Starsze, tuż przed przepoczwarczeniem wygryzają okrągłe wieczko w okrywie nasiennej. Część chrząszczy opuszcza nasiona i zimuje w kryjówkach. Większość jednak pozostaje w nasionach i wraz z nimi przedostają się do przechowalni. Obecność szkodników w magazynach wymaga często dodatkowego zwalczania.

Obecnie chrząszcze strąkowce intensywnie nalatują na groch, a ich rosnąca liczebność wskazuje na to, że na wielu plantacjach przekroczy on próg ekonomicznej szkodliwości.

Do walki ze szkodnikiem przystępuje się od fazy kwitnienia do okresu dojrzewania nasion w strąkach. Progiem ekonomicznej szkodliwości są obserwowane 2 chrząszcze na 1 m2 plantacji. W celu pełnej ochrony zazwyczaj wymagane jest kilkakrotne opryskiwanie roślin insektycydem. Najczęściej pierwszy wykonuje się w okresie kwitnienia i zawiązywania się strąków, a drugi po 10 dniach w fazie dojrzewania nasion w strąkach.

Zwalczać strąkowca w uprawach grochu można jednym z poniżej wymienionych preparatów: Acetamip 20 SP (acetamipryd), Mospilan 20 SP (acetamipryd) oraz Proteus 110 OD (tiachlopryd, deltametryna)

Podobał się artykuł? Podziel się!