Przy wyborze terminu siewu mogą być pomocne obserwacje fenologiczne. Obserwacje przyrody połączone z pomiarami temperaturowym powietrza i gleby mogą pomóc w podjęciu decyzji o terminie siewu. Np. fenologicznym wskaźnikiem optymalnego terminu siewu kukurydzy jest początek kwitnienia mniszka lekarskiego.

Z obserwacji wynika że masowy wylot zimujących chrząszczy stonki ziemniaczanej przypada na okres kwitnienia dzikiego bzu czarnego, kasztanowca zwyczajnego i jaśminowca wonnego.

Fenologia ma również zastosowanie w ustaleniu terminów zbioru. Początek sianokosów powinien przypadać na początku kwitnienia głównych traw łąkowych — kostrzewy łąkowej, tymotki itp.).

Przykładów można by było podać wiele, najczęściej takie informacje przekazywane są z pokolenia na pokolenie i są wynikiem wieloletnich obserwacji. W dobie zmieniającego się klimatu tym bardziej powinna nabierać na znaczeniu. Jest na pewno bardziej wiarygodna niż terminy kalendarzowe.

Podobał się artykuł? Podziel się!