Jakie to zmiany? Na przykład z zestawu produktów udostępnianych dzieciom usunięto ogórki ze względu na trudności, jakie mają dostawcy z zachowaniem ich świeżości. Samo stwierdzenie budzi grozę – czyżby dzieci dostawały nieświeżą żywność? Rzeczniczka ARR uspokaja: nie, dzieci nie dostawały nieświeżych warzyw, jeżeli szkoła miała podejrzenia co do jakości dostarczanych owoców i warzyw miała prawo odmówić przyjęcia takich towarów oraz zawiadomić o tym Agencję, która jako administrator programu wykonuje również wszelkie kontrole w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania mechanizmu.

Zrezygnowano również z określania konkretnej liczby porcji zawierających dany produkt, aby szkoły podstawowe i zatwierdzone przez ARR podmioty miały możliwość swobodnego wyboru owoców i warzyw (spośród katalogu określonego w rozporządzeniu), które będą otrzymywały dzieci. - Szkoła i dostawca mogą dowolnie ustalić, jakie produkty otrzymają dzieci, z uwzględnieniem m.in. ich podaży w danym regionie, optymalnej różnorodności, udziału produktów charakterystycznych dla regionu oraz upodobań i preferencji dzieci. W II semestrze roku szkolnego 2009/2010 produktami objętymi programem są: jabłka, gruszki, truskawki, marchew, rzodkiewka, papryka słodka, soki owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne. Sposób zawierania umów szkół z dostawcami nie zmienił się – wyjaśnia szczegółowo przedstawicielka agencji.

Źródło:farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!