W dzienniku z 12 listopada 2009r. Nr 2009/C 271/11 został opublikowany wniosek o rejestrację „fasoli korczyńskiej" jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. Teraz zgodnie z obowiązującymi procedurami, jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie wpłynie żaden sprzeciw wobec wniosku, nazwa ta ostanie zarejestrowana.

Pod nazwą „fasola korczyńska" mogą być sprzedawane wyłącznie suszone nasiona fasoli wielokwiatowej miejscowych populacji biczykowych, nazywanych „Jasiem Karłowym" (Phaseolus coccineus) przeznaczone do spożycia przez ludzi.

„Fasola korczyńska" może być wytwarzana w województwie świętokrzyskim na obszarze gmin Nowy Korczyn, Wiślica, Solec Zdrój i Pacanów w powiecie buskim oraz gminy Opatowiec w powiecie kazimierskim. Obszar, na którym wytwarzana jest „fasola korczyńska" położony jest w południowej części makroregionu Niecki Nidziańskiej oraz na Nizinie Nadwiślańskiej. Obszar ten położony jest wzdłuż doliny rzeki Nidy, a jego południowa cześć przy ujściu Nidy do rzeki Wisły. Obszar ten znajduje się na rozległym obniżeniu pomiędzy Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, a Wyżyną Kielecko-Sandomierską. Obszar charakteryzuje się rozbudowaną siecią wodną opartą o rzeki - Wisłę i Nidę oraz wysoki poziom wód gruntowych.

- Tradycja uprawy „fasoli korczyńskiej" w tym regionie Polski jest bardzo długa. Rozwój produkcji fasoli w Nowym Korczynie i okolicach związany jest z okresem wylewania rzeki Nidy pod koniec lat 50. XX wieku. Powodzie te zniszczyły ówczesne uprawy innych roślin. Na zalanych obszarach zaczęto uprawiać fasolę. Najpopularniejszą odmianą fasoli na tym obszarze były odmiany biczykowe fasoli „Jaś Karłowy". Warunki uprawy tej odmiany były bardzo sprzyjające, uzyskiwano tu tak dorodne okazy fasoli, o określonej specyfice, że zaczęto ją nazywać „fasolą korczyńską". Dookreślenie geograficzne było wykorzystywane w celu wskazania i podkreślenia specyficznej jakości. Duża koncentracja upraw tego warzywa przetrwała do dziś. W 1999 r. z szacunkowych 2 500 ha fasoli miejscowych populacji „Jaś Karłowy" uprawianych na całym terytorium kraju, aż 2 375 ha było zlokalizowanych na obszarze tych gmin, co stanowi 95 % całkowitej powierzchni uprawy tej rośliny. Wysoka jakość, delikatny smak oraz bardzo dobre warunki uprawy wpływały na rosnącą popularność „fasoli korczyńskiej". Popularność i renomę produktu potwierdzają wyróżnienia otrzymywane przez ten produkt, w tym pierwsza nagroda „Perła" w ogólnopolskim konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo", w 2004 r – informuje Paweł Zagaja ze Stowarzyszenia Producentów Fasoli w Nowym Korczynie.

Źródło:farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!