Na cele energetyczne najbardziej przydatna jest wierzba. Przyczyną sukcesu jej produkcji jest wysoka plenność i produktywność oraz wysoka tolerancja środowiskowa – roślina może być uprawiana na stanowiskach nie nadających się do uprawy innych gatunków. Wysoka produktywność w połączeniu z niską energochłonnością produkcji oraz stosunkowo niedużymi nakładami pracy w procesie pozyskiwania biomasy sprawiają, iż produkcja może być bardzo rentowna. Wierzba jest rośliną wieloletnią, rosnącą na prawie każdym gruncie. Idealnie do jej uprawy nadają się tereny leżące odłogiem, zalewowe i zdegradowane. Roślina posiada niespotykane przyrosty masy drewna w cyklu rocznym - ok. 14-krotnie większe niż las rosnący w stanie naturalnym. Z wyjątkiem szczególnej troski w pierwszym roku, roku założenia uprawy, plantacja nie wymaga prawie żadnych zabiegów agrotechnicznych Produktywność plantacji trwa ponad 20 lat.

Szybko rosnące gatunki wierzb krzewiastych, stanowią surowiec energetyczny umożliwiający produkowanie energii w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku naturalnemu. Wartość energetyczna wierzby krzewiastej jest porównywalna z miałem węglowym. Dzięki całkowicie ekologicznym parametrom procesu spalania oraz możliwej przemysłowej odnawialnej produkcji czyni ją produktem przyszłości dla polskiego rolnictwa, energetyki i biznesu. Wynika to z obowiązującego w Polsce nowego Prawa Energetycznego i norm Unii Europejskiej oraz atrakcyjnej ceny wytworzenia energii 2-krotnie niższej niż z węgla i 3-krotnie niższej od otrzymanej z ropy czy gazu.

Rząd Polski zdeterminowany koniecznością osiągnięcia nałożonych na nasz kraj zobowiązań do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energii oraz stałego zwiększania energii pochodzącej z plantacji energetycznych, podjął decyzję o finansowym wspieraniu inwestycji umożliwiających osiągnięcie założonych celów. Niezależnie od Programów Operacyjnych i Sektorowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa przyznaje olbrzymie dotacje na założenie plantacji wierzby energetycznej, dzięki czemu uprawa tej rośliny staje się wyjątkowo atrakcyjna. Nie ma też obaw, że na produkcję surowców z roślin energetycznych nie będzie popytu, gdyż jest on gwarantowany.