- Jest to nasz punkt widzenia. Pismo to zostało wysłane do pana Daciana Cioloş, europejskiego komisarza ds. rolnictwa, przez dziewięć państw członkowskich (Francja, Niemcy, Włochy, Cypr, Luksemburg, Austria, Węgry, Portugalia i Rumunia) w związku z raportem oceny Komisji Europejskiej w sprawie reformy europejskiego systemu wina - powiedział Pekka Pesonen, sekretarz generalny Komitetów Copa-Cogeca.

Thierry Coste, przewodniczący grupy roboczej „Wino" Copa-Cogeca, dodał : - Komitety wyrażają zaniepokojenie w związku z trudną sytuacją, w jakiej znalazłby się europejski sektor wina, jeśli zostałyby wyeliminowane prawa sadzenia. Liberalizacja praw sadzenia doprowadziłaby do dużych zmian europejskich powierzchni winorośli oraz do odpływu ludności wiejskiej. Oznaczałoby to przejście z systemu, w ramach którego producenci i ich spółdzielnie mogą produkować wino, do bardziej intensywnego modelu przemysłowego. Doprowadziłoby to również do poważnej destabilizacji rynku oraz do powstania nadwyżki produkcji. System prawa sadzenia przyczynia się do stabilizacji rynku i produkcji wina w Europie oraz do zapewnienia jakości wina produkowanego w UE.

Komitety Copa-Cogeca wzywają Komisję, aby wzięła pod uwagę te elementy w ramach przygotowywania swojego raportu w sprawie oceny sektora wina przed końcem 2012 r. Komitety wzywają również eurodeputowanych, aby zapewnili utrzymanie praw sadzenia po 2015 r. podczas głosowania w sprawie raportu na temat przyszłości WPR, które odbędzie się w maju.

Podobał się artykuł? Podziel się!