Według ARiMR w ubiegłym roku konopiami obsiano 850 hektarów, gdy w poprzednich latach około 100 hektarów.

Wymagania
Konopie mają duże wymagania wodne. Na wytworzenie jednostki suchej masy potrzebują dwa razy więcej wody niż pszenica. Mają też duże wymagania glebowe. Najlepsze do ich uprawy są gleby żyzne, dobrze zatrzymujące wodę, należące do kompleksów: pszennego bardzo dobrego, pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego. Udają się także na torfach, gdzie dobrze zwalczają chwasty oraz bardzo dobrze wykorzystują zapasy azotu.

Odczyn gleby powinien być obojętny. Przy wieloletniej uprawie konopi na tym samym polu może dochodzić do wyczerpania z niej wapnia, bo rośliny te pobierają dużo tego składnika. Dlatego konieczne jest wykonanie wapnowania. Konopie mogą być uprawiane także na glebach skażonych i zdegradowanych, gdzie nie można uprawiać innych roślin.

Przedplon
Konopie nie mają dużych wymagań co do przedplonu. Mogą być uprawiane po zlikwidowanych użytkach zielonych, roślinach okopowych i motylkowych, a także po zbożach. Bardzo dobrze oczyszczają pole z chwastów. Mogą być uprawiane także w monokulturze przez kilka lat po sobie. Przy zbyt długiej monokulturze może wystąpić większe nasilenie chorób grzybowych oraz zarazy gałęzistej - rośliny pasożytującej na korzeniach konopi. Poza tym może nasilić się żerowanie pchełek ziemnych.

Konopie są dobrym przedplonem dla roślin następczych (głównie zbóż ozimych), bo pozostawiają glebę odchwaszczoną i w dobrej strukturze.

Po przedplonach późno schodzących z pola wykonuje się głęboką orkę przedzimową. Szczególnie na glebach zwięzłych powinna być ona wykonana na głębokość 30 cm. Uprawa wiosenna ogranicza się zwykle do bronowania. Jeśli gleba jest nadmiernie zbita, można wzruszyć ją kultywatorem i wyrównać broną.

Nawożenie
Potrzeby pokarmowe konopi są dwukrotnie większe od ilości składników pokarmowych zawartych w plonie. Znaczna część tych składników pozostaje w korzeniach i wraca do gleby wraz ze ściernią i opadłymi liśćmi. Plon 10 t słomy i 500 kg nasion wymaga pobrania przez rośliny 190 kg azotu, 70 kg fosforu, 160 kg potasu, 40 kg magnezu i 170 kg wapnia.

Konopie korzystnie reagują na intensywne nawożenie organiczne i mineralne. Obornik stosuje się jesienią przed orką przedzimową. Z powodzeniem można stosować także nawozy zielone.