Aktualnie obowiązującym aktem prawnym regulującym zasady i metody kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw jest Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.

Rozporządzenie to określa podstawowe przepisy dotyczące kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz zakres i stosowanie norm handlowych Unii Europejskiej.
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż zmianie uległa treść Ogólnej normy handlowej oraz Szczegółowych norm handlowych. Szczegółowe normy handlowe zostały zharmonizowane z aktualnymi normami handlowymi EKG/ONZ.

Ponadto dokonano zmian w zakresie wyjątków i zwolnień od stosowania norm handlowych, a także rozszerzono listę produktów wobec których nie jest wymagane przestrzeganie ogólnej normy handlowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!