IUNG-BIP w oparciu o kategorie gleb określił aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą i stwierdził jej wystąpienie na obszarze Polski w szóstym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2017 roku.
Zagrożenie susza rolniczą występuje wśród dziesięciu grup i gatunków roślin: rzepaku i rzepiku, zbożach jarych, Roślin strączkowych, zbożach ozimych, krzewach owocowych, truskawkach, tytoniu, warzywach gruntowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę.

Obecnie największe zagrożenie suszą w Polsce występuje dla rzepaku i rzepiku uprawianych na glebach II i III kategorii podatności na suszę. Stwierdzono suszę w 9 województwach kraju  w 548 gminach (tj. w 22,11 proc. gmin Polski), obejmuje 4,1 proc. krajowych gruntów ornych.

Susza nadal występuje w uprawach zbóż jarych, notowana jest na glebach I, II oraz III kategorii podatności na suszę (do I kategorii należą gleby bardzo lekkie, grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty. Suszę odnotowano w 9 województwach kraju w 442 gminach (wzrost o 235 gmin względem poprzedniego okresu sześciodekadowego). Susza notowana jest w 17,84 proc. gmin Polski, obejmuje 4,13 proc. krajowych gruntów ornych.

Suszę nadal także odnotowano w uprawach roślin strączkowych. Obecnie występuje w sześciu województwach na glebach I i II kategorii podatności na suszę. Odnotowano jej wystąpienie w 257 gminach (wzrost o 245 gmin względem poprzedniego okresu sześciodekadowego). Susza w tych uprawach notowana jest w 10,37 proc. gmin Polski , obejmuje 1,99 proc. krajowych gruntów ornych.

Suszę tak jak w poprzednim okresie sześciodekadowym nadal odnotowano w uprawach zbóż ozimych. Obecnie występuje w sześciu województwach na glebach I i II kategorii podatności na suszę. Odnotowano jej wystąpienie w 232 gminach (wzrost o 212 gmin względem poprzedniego okresu sześciodekadowego). Susza w tych uprawach notowana jest w 9,36 proc. gmin Polski. Susza w uprawach zbóż ozimych obejmuje 1,62 proc. krajowych gruntów ornych.

Susza notowana jest w uprawach kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę zlokalizowanych w województwie lubelskim na glebach II kategorii podatności na suszę. Susza w tych uprawach obejmuje 0,44 proc. wszystkich gmin kraju, 0,04 proc. gruntów ornych Polski.