Jak podaje IUNG najniższe wartości KBW odnotowano w południowej części Niziny Mazowieckiej, na Wyżynie Lubelskiej oraz w północno-zachodniej części Wyżyny Małopolskiej. Obecnie najniższe wartości KBW w tym rejonie wynoszą od -120 do -179 mm.

Od 21 maja do 20 lipca 2016 r. wartości KBW na terenie Polski względem poprzedniego okresu raportowania uległy zwiększeniu. Średnio dla kraju wartości KBW w stosunku do poprzedniego okresu były wyższe o 33mm.

Czerwiec charakteryzował się bardzo zróżnicowanymi opadami atmosferycznymi na terenie całego kraju. Stosunkowo wysokie występowały na terenach północno zachodniej Polski oraz w pasie pomiędzy Wyżyną Śląską, Małopolską, Niziną Mazowiecką aż po Pojezierze Mazurskie wynoszące od 20-60 mm (40-80 proc. normy wieloletniej) a miejscami nawet 60-100 mm (80-120 proc. normy). Najniższe opady notowane były na terenach południowo-wschodniej Polski wynoszące poniżej 10mm oraz na terenach północno- zachodniej części kraju.

W pierwszej dekadzie lipca na północy kraju wystąpiły bardzo duże opady wynoszące od 40 do ponad 100 mm, na północnym-wschodzie były nieco mniejsze od 40 do 60 mm. Na przeważającej powierzchni Polski opady wynosiły średnio od 10 do 40 mm.

W drugiej dekadzie lipca opady atmosferyczne charakteryzowały dużo większym zróżnicowaniem na terenie całego kraju w porównaniu do pierwszej dekady tego miesiąca. Największe opady notowano w trzech pasach. W pierwszym z nich od 100 do nawet więcej niż 120 mm notowano od Karkonoszy, poprzez Wzgórza Trzebnickie, Pojezierze Gnieźnieńskie, Pojezierze Krajeńskie i Bytowskie po Pojezierze Kaszubskie. W drugim pasie notowano opady od 60 do ponad 120 mm; od Płaskowyżu Głubczyckiego poprzez Wyżynę Śląską, Wyżynę Krakowsko- Częstochowską, Wysoczyznę Bełchatowską, Międzyrzecze Łomżyńskie po Wysoczyznę Białostocką. W trzecim pasie we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i południowo- wschodniej części woj. podkarpackiego opady były niższe niż w pozostałych dwóch pasach i wynosiły średnio od 40 mm do 80mm (okolice Roztocza). Najniższe opady zanotowano na Wyżynie Kieleckiej w okolicach Gór Świętokrzyskich wynoszące poniżej 20 mm. Na pozostałym obszarze kraju opady atmosferyczne notowano od 20- 40mm.

Na terenie kraju w obecnym okresie sześciodekadowym zaobserwowano bardzo duże zróżnicowanie pod względem zasobów wody dla roślin uprawnych. Z powodów zwiększonych opadów atmosferycznych pod koniec okresu sześciodekadowego deficyt wody na znacznym obszarze kraju zdecydowanie uległ poprawie, szczególnie w rejonach gdzie niedobór wody był największy.

Korzystny przebieg warunków pogodowych w ostatnim okresie sprawił, że niedobór wody obecnie jest dla roślin znacznie mniejszy, z tego względu są też one w lepszej kondycji.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!