Warunki pogodowe jakie panowały w ostatnich sześciu dekadach sprawiły wystąpienie bardzo dużych zmian w wartościach KBW. W obecnym okresie w wielu rejonach Polski notowano wzrost wartości KBW aż o 100 mm, a miejscami były one nawet wyższe. Nieznaczne obniżenie KBW wystąpiło w bardzo niewielu miejscach kraju. W całej Polsce odnotowano wartości KBW wyższe od -170 mm, wartości krytycznych nie zostały przekroczone dla żadnych z monitorowanych upraw.

Najniższe wartości KBW w dalszym ciągu są notowane na Wyżynie Małopolskiej oraz w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej od -150 do -169 mm.

W czerwcu najniższe opady zanotowano w południowych i południowo-wschodnich terenach kraju. Tam opady były bardzo małe od poniżej 20 do 50 mm, stanowiły one od 50 do 70 proc. normy wieloletniej. Zdecydowanie więcej opadów odnotowano w północno-zachodniej i północno-wschodniej części Polski od 100 do ponad 160 mm stanowiące od 150 do nawet do ponad 230 proc. normy. Na większości terytorium kraju opady wynosiły od 50 do 100 mm i były większe od normy nawet o 50 proc.

W pierwszej dekadzie lipca występowały trzy pasy o stosunkowo wysokich opadach atmosferycznych: na północy, południu oraz w części środkowej kraju. Na tych terenach notowano opady od 20 do 80 mm. Na pozostałych obszarach Polski opady były niskie od 5 do 20 mm a miejscami nawet nie przekroczyły 50 mm.

W drugiej dekadzie lipca na północnym wschodzie i zachodzie kraju w dalszym ciągu notowano wysokie opady od 20 do 80 mm. Natomiast na Lubelszczyźnie opady były zdecydowanie największe wynosiły od 80 mm a miejscami nawet do ponad 100 mm. Niskie opady nie przekraczające 10 mm notowano w południowo-wschodniej części kraju. Na przeważającym obszarze Polski opady wynosiły od 5 do 30 mm. Natomiast w trzeciej dekadzie notowano zdecydowanie największe opady w północno-zachodniej i północnej części kraju od 40 do ponad 100 mm. Jedynie na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej oraz na południowym Mazowszu opady były nieco mniejsze od 5 do 20 mm.

W trzeciej dekadzie lipca odnotowano prawie w całej Polsce bardzo obfite opady atmosferyczne z wyjątkiem południowo-wschodniej części kraju. Opady wystąpiły też na terenach gdzie dotychczas występowały największe niedobory wody. Sprawiły, że deficyt wody w tych obszarach dla wielu upraw został w znacznej mierze zmniejszony, na tyle że susza na tym terenie nie jest już notowana.

Źródło: IUNG-PIB

Podobał się artykuł? Podziel się!