Według 9 raportu IUNG PIB w Puławach stwierdzone zagrożenie suszą występuje we wszystkich województwach, obejmuje ona takie grupy upraw jak: rośliny strączkowe, ziemniak, krzewy owocowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, kukurydza na kiszonkę, kukurydza na ziarno, burak cukrowy, drzewa owocowe. Nie we wszystkich jednak gminach susza została dla poszczególnych upraw ogłoszona.

Obecnie największe zagrożenie suszą w Polsce występuje dla roślin strączkowych. Susza dla tej uprawy występuje na glebach wszystkich kategorii:I kategorii (gleby bardzo lekkie), II kategorii (gleby lekkie),III kategorii (gleby średnie), IV kategorii (gleby ciężkie). Susza dla tych upraw występuje we wszystkich województwach kraju, w 2952 gminach (w 96,3 proc. gmin) na 52,4 proc. gruntów ornych. W 6 województwach suszę odnotowano w 100 proc. gmin tj. w woj.: lubuskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim oraz wielkopolskim. Niewiele mniejsze zagrożenie suszą wystąpiło w woj. lubelskim i dolnośląskim (odpowiednio 99,6 i 99,1 proc.). W 5 województwach odnotowano wystąpienie suszy z udziałem ponad 90 proc. gmin.

Zagrożenie suszą rolniczą występuje także w uprawach ziemniaka. Została ona ogłoszona na glebach I, II, III oraz IV kategorii. Susza dla tej uprawy występuje w 16 województwach, w 2697 gminach (w 88 proc. gmin kraju) na 53,3 proc. gruntów ornych. Największe zagrożenie występuje w województwach: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, w których odnotowano 100 proc. gmin z suszą dla tej uprawy. W województwach: świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim odnotowano ponad 98 proc. gmin zagrożonych suszą rolniczą dla ziemniaka.

Zagrożenie suszą rolniczą dla kukurydzy na kiszonkę występuje na glebach II i III kategorii. Susza dla tej uprawy występuje w 11 województwach, w 1087 gminach (w 35,5 proc. gmin kraju) na 8,3 proc. gruntów ornych. Największe zagrożenie występuje w województwie lubelskim, w którym odnotowano 92,3 proc. gmin z zagrożeniem suszą dla tej uprawy. Bardzo duże zagrożenie występuje w woj: opolskim oraz mazowieckim łódzkim (w ponad 80 proc. gmin).

Zagrożenie suszą rolniczą dla kukurydzy na ziarno występuje z kolei na glebach II kategorii. Susza dla tej uprawy występuje jedynie w 2 województwach, w 203 gminach (w 6,6 proc. gmin kraju) na 1,8 proc. gruntów ornych. Największe zagrożenie występuje w województwie lubelskim, w którym odnotowano 46,6 proc. gmin z zagrożeniem suszą dla tej uprawy.