Zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi IUNG PIB w Puławach jak co roku opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.
Jak czytamy w raporcie Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są na większości obszarów Polski ujemne.

W badanym okresie sześciodekadowym susza występuje na glebach I kategorii (gleby bardzo lekkie), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty.

Największa susza występuje wśród upraw zbóż jarych, odnotowano ją w sześciu województwach Polski w 76 gminach. Dotyczy ona także upraw krzewów owocowych (odnotowano ją z kolei w 56 gminach) oraz w uprawach truskawek, (odnotowano ją w trzech województwach, w 15 gminach Polski).

Najniższe wartości KBW występowały we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Kujawach, w zachodniej części Niziny Mazowieckiej, na Kaszubach, na Żuławach Wiślanych, na Ziemi Lubuskiej, na Nizinie Szczecińskiej oraz na Równinie Wałeckiej, wynosiły one od -120 do -149 mm. Niskie wartości KBW występowały również w południowych, wschodnich i zachodnich regionach Pojezierza Pomorskiego, w północnych rejonach Pojezierza Wielkopolskiego oraz na Mazowszu od -110 do -119 mm. Natomiast najwyższe wartości KBW (zbliżone do zera) odnotowano na znacznych terenach Polski południowej.

Jak czytamy dalej w raporcie, w kwietniu i maju stwierdzono na obszarze Polski bardzo duże zróżnicowanie pod względem występowania opadów atmosferycznych. Duża zmienność wielkości opadów wynikała z ich burzowego i lokalnego charakteru. W kwietniu najniższe opady poniżej 20 mm wystąpiły na Wysoczyźnie Płońskiej, na Równinie Kutnowskiej i Gorzowskiej, na Pojezierzu Krajeńskim oraz na Żuławach Wiślanych, stanowiły one na tych obszarach od 50 do 60 proc. normy wieloletniej. Niskie opady wynoszące 20-30 mm wystąpiły na północno-zachodnich obszarach kraju, stanowiąc w tych rejonach 60-90 proc. normy. Na pozostałym terytorium kraju opady były wyższe, od 30 do 60 mm (100-130 proc. normy), a w części południowo-wschodniej od 60 do 110 mm (130-170 proc. normy).

Najniższe opady w maju wystąpiły natomiast na Ziemi Lubuskiej nawet poniżej 20 mm. Niskie opady odnotowano także: na Nizinie Wielkopolskiej, Śląskiej na Kujawach, w południowej części Niziny Mazowieckiej, na Wyżynie Małopolskiej, Śląskiej, na Polesiu, Kaszubach, na Pojezierzu Zachodnio i Południowosuwalskim oraz w Kotlinie Sandomierskiej, na tych terenach odnotowano opady od 20 do 40 mm. Na pozostałym terenie Polski opady wynosiły od 40 do 60 mm. Najwyższe opady odnotowano na Przedgórzu Sudeckim i Karpackim, od 60 do powyżej 120 mm.

Podobał się artykuł? Podziel się!