W okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2016 r. najniższe wartości KBW odnotowano w południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej (Roztocze), południowo-wschodniej części Niziny Mazowieckiej, na Pojezierzu Kujawskim oraz w północno-wschodniej części Wyżyny Małopolskiej. Obecnie najniższe wartości KBW w tych rejonach wynoszą od -120 do -159 mm.

Średnio dla kraju wartości KBW w stosunku do poprzedniego okresu były wyższe o 17 mm.

W czerwcu najniższą temperaturę powietrza odnotowano w pierwszej dekadzie miesiąca i wynosiła ok. 15 oC, wystąpiła na dużym obszarze we wschodniej części kraju. Najwyższą temperaturę odnotowano w zachodniej i północno-zachodniej Polsce (od 17 do 18,5oC).

Jak podaje IUNG opady atmosferyczne w czerwcu charakteryzowały się bardzo dużym zróżnicowaniem na terenie całego kraju. Stosunkowo wysokie występowały na terenach północno-zachodniej Polski oraz w pasie pomiędzy Wyżyną Śląską, Małopolską, Niziną Mazowiecką aż po Pojezierze Mazurskie wynoszące od 20 do 60 mm (40-80% normy wieloletniej) a miejscami nawet 60-100 mm (80-120% normy). Natomiast stosunkowo małe i bardzo małe opady notowane były na pozostałej części kraju wynosiły one od 5 do 20 mm (najniższe opady notowane były na terenach południowo-wschodniej Polski wynoszące poniżej 10 mm oraz na terenach północno-zachodniej części kraju).

Na terenie całego kraju w dalszym ciągu występuje deficyt wody. Niedobory wody występujące w maju a zwłaszcza w czerwcu spowodowały obniżenie plonów roślin uprawnych. Im niedobór ten jest większy oraz im dłużej on trwa, tym bardziej powoduje większe straty plonów. Wystąpienie krytycznych wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb oznacza przeciętne obniżenie plonów o 20 proc. w skali gminy w danym roku w stosunku do plonów uzyskiwanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!