PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Jęczmień ozimy - polecane odmiany

Jęczmień ozimy - polecane odmiany

Autor: Małgorzata Tyszka

Dodano: 10-09-2018 14:35

Tagi:

Jakie odmiany jęczmienia ozimego najwyżej plonowały na przestrzeni ostatnich lat i które polecane są najczęściej do uprawy? Odpowiadając na to pytanie, ułatwiamy rolnikom wybór.W Krajowym Rejestrze (KR) figurują obecnie trzydzieści dwie odmiany jęczmienia ozimego - przeważnie pastewne wielorzędowe, nieliczne to odmiany dwurzędowe, a wśród nich jedna o typie browarnym - Wintmalt. Większość pochodzi z hodowli niemieckich, tylko cztery z polskiej, dwie z francuskiej i jedna z duńskiej. Najnowszych, bo zarejestrowanych w latach 2016-2018, jest 11. Najwięcej, bo 14, zostało wpisanych do KR w latach 2010-2015. Najstarszych, tj. zarejestrowanych do 2009 r., jest w nim 7, z czego 2 z 2002 r. W sprzedaży jest też materiał siewny odmian ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (tzw. lista CCA), w tym także mieszańcowych. Co ciekawe, tych ostatnich nie ma w KR.

Jęczmień jest zbożem, które wykorzystuje się wszechstronnie. Głównie jednak formę ozimą przeznacza się na cele paszowe, do sporządzenia mieszanek treściwych, a w mniejszym stopniu na kasze i na słód dla browarów. W tym ostatnim przypadku chętniej wykorzystywany jest jęczmień jary, bo odmiany tej formy odznaczają się zazwyczaj lepszymi wskaźnikami wartości technologicznej.

Plon jest zatem tą cechą, którą najczęściej kierują się rolnicy przy wyborze odmiany jęczmienia ozimego. Nie bez znaczenia jest też zimotrwałość. Decydując się na uprawę tego gatunku, trzeba bowiem brać pod uwagę fakt, że jest on podatny na wymarzanie. Inną cechą, na którą zwracają uwagę skupy, jest gęstość ziarna w stanie zsypnym. W minionym sezonie była ona bardzo istotna, gdyż z powodu suszy jęczmień nie "trzymał" tej cechy. Bardzo często była ona mniejsza niż 60 kg na hektolitr (powinno być co najmniej 62).

NAJPLENNIEJSZE ODMIANY W KRAJOWYM REJESTRZE

Sprawdziliśmy, które odmiany znajdujące się w rejestrze, na podstawie wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, w ciągu ostatnich lat najwyżej plonowały.

Na stronie COBORU w porównywarce odmian pod względem cech zakreśliliśmy plon z trzech ostatnich lat, zarówno dla poziomu a1 (przeciętny), jak i dla a2 (wysoki poziom, czyli zwiększone nawożenie azotowe, nalistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami). Bazując na wynikach z lat 2015-2017, można stwierdzić, że najwyżej plonującymi odmianami były:

 • Jakubus,
 • KWS Kosmos,
 • KWS Astaire,
 • KWS Higgins,
 • Arenia.

Trzy z wyżej wymienionych zostały wpisane do KR w roku 2017, jedna w 2015 i jedna w 2016, czyli są to młode odmiany, które z samej zasady mają ze sobą nieść postęp hodowlany, również, a może przede wszystkim, w wypadku tak ważnej cechy jak plon. Wszystkie pochodzą z niemieckich hodowli.

Na pewno warto też zwrócić uwagę na takie odmiany, jak: Yukon, której pełnomocnikiem hodowcy jest IG Polska, Impala (pełnomocnik hodowcy DSV Polska) i Mirabelle (pełnomocnik hodowcy Saaten-Union Polska). Zostały one zarejestrowane w 2018 r., dlatego też aktualnie znajdują się raczej w rozmnożeniach. W większej ilości na rynek trafią dopiero w przyszłym roku, wówczas można się spodziewać większej podaży materiału siewnego tych odmian.

NAJCZĘŚCIEJ POLECANE

Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy w poszczególnych województwach tworzone są na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Obecnie obejmują one 13 odmian. Jak wspomniano, każda z nich, aby trafić na LOZ, musi przejść badania PDO, co wymaga czasu. Stąd najmłodsze z nich pojawiły się w KR w 2016 r. Najstarsza została zarejestrowana w 2010 r., a trzy w 2011 r.

W zestawieniu widnieją tylko odmiany pochodzące z zagranicznych hodowli. Dwie powstały w firmach francuskich, jedna w duńskiej, a reszta - 10, w niemieckich. Na LOZ figuruje tylko jedna odmiana dwurzędowa - SU Vireni, pozostałe są wielorzędowe. Na LOZ trafiły pomiędzy 2013 a 2018 r., z czego odmiany najczęściej polecane w latach 2016-2018.

NAJPLENNIEJSZE ODMIANY Z LISTY ODMIAN ZALECANYCH

Wyniki badań porejestrowych w latach 2015- 2017 pokazują, że najwyżej plonującymi odmianami jęczmienia były w tym czasie:

 • KWS Kosmos,
 • Arenia,
 • Kaylin,
 • Zenek,
 • SU Elma.

Porównując to zestawienie z poprzednim, można zaobserwować, że listy te pokrywają się w części ze sobą. Na obu z nich widnieją takie odmiany, jak: KWS Kosmos i Arenia, zarejestrowane odpowiednio w: 2015 i 2016 r. Pozostałe odmiany figurujące w naszym zestawieniu najbardziej plennych wpisanych do KR trafiły tam w 2017 r. Oznacza to, że one w przyszłości mogą zastąpić "starsze" odmiany na LOZ. Takie pozycje, jak Zenek (KR 2013) czy SU Elma (KR 2014), mogą być wkrótce wymienione na Jakubus (KR 2017), KWS Astaire (KR 2017) czy KWS Higgins (KR 2017). Odmiana Kaylin polecana do uprawy w jednym województwie jest dość nowa, bo została zarejestrowana w 2016 r.

CHARAKTERYSTYKA NAJCZĘŚCIEJ POLECANYCH ODMIAN

Poniżej przedstawiamy dokładny opis najczęściej polecanych odmian jęczmienia. Na pierwszym miejscu jest odmiana KWS Kosmos zalecana w 13 województwach, następnie Zenek - w 12, Antonella - w 9, Titus - w 9 i SU Melania - w 5. Co ciekawe, ta ostatnia odmiana znalazła się na LOZ (która tworzona jest na początku każdego roku), mimo że została skreślona z Krajowego Rejestru w czerwcu (ale materiał siewny znajduje się jeszcze w obrocie). Dlatego pozwalam sobie zamieścić w opisie szóstą odmianę - polecaną w pięciu województwach - KWS Meridian.

KWS Kosmos (KR 2015) - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rynchosporiozę - średnia, na rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie

zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie - średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby - przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska.

• Zenek (KR 2013) - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość dość dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego - dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę - średnia, na ciemnobrunatną plamistość - dość słaba. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Pełnomocnik hodowcy: Danko HR.

• Antonella (KR 2011) - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Zimotrwałość i tolerancja na zakwaszenia gleby średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, czarną plamistość, pleśń śniegową duża do bardzo dużej, na czarną plamistość i rdzę jęczmienia prawie duża do bardzo dużej, na plamistość siatkową duża. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie średnia. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska.

• Titus (KR 2012) - odmiana pastewna o kłosie wielorzędowym. Plenność dobra. Zimotrwałość oceniona na 5 (w skali 9-stopniowej). Odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia - dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość - średnia. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia - dość późny, dojrzewania - przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym - duża. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby

przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska.

• SU Melania (skreślona z KR w czerwcu 2018 r., ale materiał siewny pozostaje w obrocie trzy lata) - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość - średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska.

• KWS Meridian (KR 2011) - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność i tolerancja na zakwaszenia gleby średnie. Odporność na pleśń śniegową, rynchosporiozę, rdzę jęczmienia duża do bardzo dużej, na plamistość siatkową, czarną plamistość, mącznika prawdziwego duża. Rośliny dość wysokie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i wylegania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka w ziarnie dość duża. Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska.

O rynku jęczmienia ozimego w Polsce

Tomasz Szymański,
product manager ds. zbóż konwencjonalnych Saaten-Union Polska

Rynek jęczmienia ozimego nie jest zbyt duży, ponieważ polscy producenci obsiewają nim ok. 200 tys. ha, w stosunku do ok. 800 tys. ha jęczmienia jarego. Głównie są to odmiany pastewne, bardzo mały odsetek stanowią odmiany o jakości browarnej. W odmianach przeznaczonych na paszę również mamy pewien podział na odmiany wielorzędowe oraz dwurzędowe. Tych pierwszych w polskim katalogu mamy dużo więcej, gdyż plonują one nieco lepiej od dwurzędowych. Ze względu na większą zawartość włókna w nasionach nadają się one lepiej do skarmiania bydła. Odmiany dwurzędowe natomiast sprawdzają się lepiej jako pasza dla trzody chlewnej. Dodatkowo cieszą się one coraz większym uznaniem rolników ze względu na lepszą jakość ziarna, czyli lepsze wyrównanie, wyższą masę tysiąca nasion oraz górującą wagę hektolitra.

Ten rok przez wzgląd na suszę nie jest najlepszy. Jeśli chodzi o plon nasion jęczmienia, spadki w poszczególnych gospodarstwach mogą sięgnąć nawet 50 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Producenci nie powinni jednak się zrażać do jęczmienia ozimego. Co prawda przez kilka minionych lat nie było dużych zwyżek plonu w tym gatunku, ponieważ nie było nowych odmian, jednak od 2-3 lat zaczęły się pojawiać i są bardzo interesujące.

Artykuł ukazał się w sierpniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)

 • andrzej 2018-09-11 19:48:40
  ja sieje zenek i hybryde wootana na spróbowanie
 • edek 2018-09-10 21:46:20
  Trzeba siać jęczmień. Wszak w Tygodniku Rolniczym Chłopy zbierają po 12 ton. Muszę tylko przeczytać.
 • Ppopens 2018-09-10 20:46:07
  A Lg Veronica? Co o tym powiecie?
  • bamber 2018-09-10 21:35:49
   A gdzie kupić tę odmianę?
 • Daro 2018-09-10 16:12:48
  A Jakubus można gdzieś dostać? Czy dopiero za rok będzie?
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.206.226.77
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!