Zamówienia na nasiona poszczególnych odmian można składać u Inspektorów na formularzach lub za pośrednictwem serwisu internetowego dla Plantatorów "e-Plantator" do dnia 30 października br.
Poniżej przedstawiamy listę oraz krótką charakterystykę 27 odmian buraka cukrowego wybranych na sezon siewny 2015.

Florimond Desprez

Danube Rh (Rejestracja w 2011 roku).Odmiana diploidalna, w typie normalnym,
• tolerancyjna na rizomanię,
• dobre, wyrównane wschody,
• odporna na wydawanie pośpiechów,
• dobry plon korzeni i dobra polaryzacja,
• wysoki plon cukru technologicznego,
•dobre właściwości przerobowe.

Mesange Rh (Rejestracja w 2014 roku). Odmiana diploidalna, w typie cukrowym,
• tolerancyjna na rizomanię,
• dobre, wyrównane wschody,
• plon korzeni nieco poniżej średniej odmian wzorcowych,
• wysoka polaryzacja,
• duży plon cukru , stabilny w latach,
• niska zawartość melasotworów,
• dobra jakość technologiczna.

KHBC

Hunor Rh (Rejestracja w 2012 roku). Odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym. 
• odporna na rizomanię,
• bardzo dobry plon korzeni i zawartość cukru,
• wysoki plon technologiczny cukru,
•niska zawartość melasotworów,
• dobra jakość przerobowa.

Jampol Rh Cr (Rejestracja w 2013 roku). Odmiana diploidalna w typie normalnym.
• odporna na rizomanię,
• tolerancyjna na chwościk burakowy,
• dobra odporność na wydawanie pośpiechów,
• wysoki plon cukru technologicznego,
• niska zawartość melasotworów,
• mały udział korzeni drobnych i nietypowych.

Janosik Rh (Rejestracja w 2010 roku).Odmiana diploidalna, w typie normalnym. 
• odporna na rizomanię,
• brak skłonności do wydawania pośpiechów ,
• wysoki plon korzeni i cukru technologicznego,
• niska zawartość melasotworów,
• dobre właściwości przerobowe.

Melodia Rh (Rejestracja w 2014 roku). Odmiana diploidalna w typie normalnym.
• odporna na rizomanię,
• dobre, wyrównane wschody,
• mała podatność na wytwarzanie pośpiechów,
• plon korzeni i polaryzacja powyżej wzorca,
• dobry plon cukru technologicznego – powyżej odmian wzorcowych,
• niski poziom melasotworów,
• dobra jakość przerobowa.