W ostatnich pięciu latach powierzchnia kukurydzy ziarnowej systematycznie rosła z ok. 300 tys. ha w 2008, do 687 tys. ha w 2014. Z przeznaczeniem na kiszonkę uprawiane jest 450-500 tys. ha. Powierzchnia upraw kukurydzy w kraju oceniana jest w sumie na 1,1-1,2 mln ha.

Systematyczny wzrost powierzchni upraw przekłada się na wielkość uzyskiwanych plonów, a zbiory ziarna kukurydzy od trzech lat osiągają poziom 4 mln ton. Nie bez znaczenia jest wprowadzenie do upraw odmian mieszańcowych, które pozwoliły na osiągnięcie 4-krotnie wyższych plonów w USA i Europie. Kukurydza jest najbardziej wydajnym zbożem, które w naszych warunkach plonuje średnio blisko dwukrotnie wyżej niż zboża ozime, a różnice w porównaniu do zbóż jarych bywają jeszcze większe. W tym roku zbiory będą jednak niższe na skutek suszy.

W br. drastyczne spadki cen ziarna przyczyniły się do zmniejszenia powierzchni zasiewów, ale jest to spadek na poziomie 10 proc. Produkcja z przeznaczeniem na ziarno reaguje bowiem na poziom cen i koniunkturę, stąd niekorzystny ich układ może ją ograniczyć.

– Niezbędny jest dalszy wzrost uprawy kukurydzy na kiszonkę oraz działania na rzecz poprawy jakości produkowanej paszy. Wciąż produkujemy za mało kukurydzy kiszonkowej na paszę dla bydła. Licząc wg nowoczesnych norm żywienia, zapotrzebowaniu na kiszonkę dla bydła powinno wynosić ponad 1 mln ha kukurydzy, a więc ponad dwukrotnie więcej niż obecnie – mówił prof. dr hab. Tadeusz Michalski prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy na konferencji prasowej PZPK i francuskiej Krajowej Federacji Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo w Poznaniu.

Nie tylko produkcja na ziarno i kiszonkę jest kierunkiem wyznaczającym trend dla kukurydzy. Dużym odbiorcą kukurydzy powinien stać się przemysł paliwowy i bioenergetyka, gdzie kukurydza ma szansę być jednym z podstawowych surowców. Ten kierunek wykorzystania kukurydzy bardzo dobrze rozwinął się już u naszych zachodnich sąsiadów, w Niemczech.

Intensywnie rozwija się wykorzystanie kukurydzy w przemyśle spożywczym. Obecnie w Polsce jest 6 młynów kukurydzianych, które przerabiają ponad 200 tys. ton ziarna. Dostępne są produkty, półprodukty z kukurydzy: ciastka, płatki śniadaniowe, chleb, sosy itp.

Podobał się artykuł? Podziel się!