Agrotechnicznym terminem siewu dla łubinu na poplon jest pierwszy tydzień sierpnia. Poplon z terminu sierpniowego będzie udany, jeśli rośliny szybko wzejdą czyli muszą mieć w tym czasie odpowiednią wilgotność gleby. Jeśli w sierpniu będzie sucho czas wschodów będzie znacznie wydłużony, przełoży się to na wytworzenie przez rośliny mniejszej zielonej masy. Łubiny na poplony najlepiej wysiewać w lipcu, zaraz po zbiorze ozimin, w ilości 160-180 kg/ha

Na gleby słabsze może być wykorzystywany łubin żółty, a na średnie wąskolistny. Jednak warto zauważyć, że łubin żółty odznacza się dłuższym okresem wegetacji i wolnym, początkowym przyrostem, dlatego nie zaleca się go wykorzystywać szczególnie w terminach sierpniowych. Najlepiej na poplon do wysiewu nadają się odmiany szybkorosnące i wytwarzające w krótkim czasie dużą zielona masę czyli łubiny wąskolistne, np. z HR Smolice Boruta, Oskar, Zeus.

Przy wysiewie poplonu na glebach lepszych klasy IIIa-IVb nasiona łubinu można wysiać w mieszance z nasionami szybkorosnącej peluszki w ilości 60 kg/ha. Wówczas ilość wysiewu nasion łubinu zmniejsza się o ok. 33 proc.

Warto wiedzieć, że łubin wysiewany w międzyplonie i przyorywany obok obornika jest najlepszym źródłem próchnicy i azotu, przyczynia się do podnoszenia plonowania zbóż. W badaniach przeprowadzonych ATR w Bydgoszczy średni plon jęczmienia jarego zasianego po międzyplonie łubinu wzrósł o przeszło 7 dt/ha, a po gorczycy tylko o ok 2 dt/ha

Zieloną masę można przyorać przed zimą, a pozostawiona do wiosny ochroni glebę przed erozją. Zaorane rośliny bobowate z wzbogacają glebę w składniki mineralne i substancje organiczne.

Podobał się artykuł? Podziel się!