Masowe wychodzenie chrząszczy stonki ziemniaczanej przypada zazwyczaj pod koniec lipca i na początku sierpnia. W przypadku licznego pojawu chrząszczy letnich I pokolenia może zachodzić konieczność powtórzenia zabiegów zwalczających. Na plantacjach słabiej chronionych chrząszczy jest na tyle dużo, że powodują gołożery roślin.

W przypadku ziemniaków wczesnych intensywne żerowanie stonki na tym etapie nie jest aż tak szkodliwe, gdyż rośliny kończą już wegetacje. Oprysk zwalczający tego szkodnika może okazać się konieczny na plantacjach w pełni wegetujących ziemniaków późnych. W tym przypadku masowe żerowanie stonki, niszczy powierzchnię asymilacyjną ziemniaków, co może wpływać na jakość i wielkość plonu (większy udział w plonie bulw drobnych).

Należy jednak pamiętać, o rotacji insektycydów. Udowodniono, że wiele populacji stonki uodporniło się na środki chemiczne, szczególnie te z grupy pyretroidów. Dlatego tak ważne jest zmienne stosowanie insektycydów o różnych substancjach aktywnych. Zwalczanie stonki zostało omówione w poprzednim artykule „Preparaty do zwalczania stonki ziemniaczanej”.

Podobał się artykuł? Podziel się!