Skrzypionka ciągle składa jaja, ale z tych najwcześniej złożonych już wylęgły się pierwsze larwy, które można zaobserwować głównie na zbożach ozimych.

W zbożach ozimych nie notuję się większego zagrożenia ze strony skrzypionek. Według sygnalizacji IOR PIB w Poznaniu w miejscowości Boguchwała 19 maja odłowiono średnio kilkanaście dorosłych chrząszczy i stwierdzono na 100 roślinach obecność kilkunastu jaj.

Inaczej ma się sprawa w zbożach jarych. Tu IOR PIB sygnalizuje o zagrożeniu. W miejscowości Boguchwała 19 maja zaobserwowano masowy nalot chrząszczy skrzypionek. Odłowiono 110 osobników, a na 100 roślinach stwierdzono obecność 72 jaj. Dużą liczebność chrząszczy zanotowano także w pszenicy jarej (117),lecz na roślinach póki co zaobserwowano jedynie 16 jaj. Prawdopodobnie jednak liczba ta będzie się zwiększać.

Przypominamy dla zbóż jarych próg ekonomicznej szkodliwości jest niższy niż dla ozimych i wynosi on 0,5-1 larwy na jednym źdźble: jęczmienia jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego.

Podobał się artykuł? Podziel się!