Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) podał wstępne wyniki plonowania kukurydzy za rok 2017 Informacja zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 30 listopada 2017 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Informacja obejmuje również wyniki plonowania odmian niewpisanych do Krajowego rejestru, które pochodzą ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) i zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych. Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny i po pełnej weryfikacji może ulec niewielkiej zmianie.

KUKURYDZA NA KISZONKĘ

Odmiany wczesne

Wzorzec (średnia ze wszystkich odmian badanych w danej grupie wczesności) plonował:

w 2017 r. – 198,5 dt/ha, w 2016r. 208,3 dt/ha w 2015 r. 177,3 dt/ha w 2014r/ 202,1 dt/ha.

W 2017 r. średnia zawartość suchej masy w plonie ogólnym oszacowano na 34,1 proc.

Najlepiej w tej grupie wczesności plonowały następujące odmiany:

• LG31255 103 proc. wzorca
• Fortop 102 proc. wzorca
• Assano 101 proc. wzorca
• Babexx 101 proc. wzorca
• ES Scorpion 96 proc. wzorca
• SY Amboss 96 proc. wzorca

Odmiany średniowczesne

Wzorzec: w 2017r. 201,2dt/ha, w 2016r. 214,9dt/ha, 2015r. 177,3 dt/ha, 2014r. 208,4 dt/ha.

W 2017 r. średnia zawartość suchej masy w plonie ogólnym oszacowano na 34,5 proc..

Najlepiej w tej grupie wczesności plonowały następujące odmiany:

• SM Kurant 106 proc. wzorca
• Figaro 105 proc. wzorca
• Benedictio KWS 103 proc. wzorca
• SY Kardona DE 103 proc. wzorca
• MAS 20S 102 proc. wzorca
• Bilizi 101 proc. wzorca
• Cyrano 101 proc. wzorca
• Farmplus 101 proc. wzorca
• Kartagos 100 proc. wzorca
• Volumixx 100 proc. wzorca

Odmiany średniopóźne

Wzorzec: w 2017r. 204,2 dt/ha, w 2016 r. 223,3 dt/ha, w 2015 r. 179,5 dt/ha, w 2014r. 214,4 dt/ha.

W 2017 r. średnia zawartość suchej masy w plonie ogólnym oszacowano na 33,4proc.

Najlepiej w tej grupie wczesności plonowały następujące odmiany:

• DS1460C 106 proc. wzorca
• Walterinio KWS 105 proc. wzorca
• Dublino 99 proc. wzorca
• 4 MAS 28 - 99 proc. wzorca
• SM Furman 97 proc. wzorca
• Farmgigant 95 proc. wzorca

Podobał się artykuł? Podziel się!