Dotychczas opłaty te były wnoszone bezpośrednio na rachunki poszczególnych hodowców. Obecnie, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 czerwca 2003r. o ochronie prawnej odmian roślin, na podstawie art. 23 ust. 7, organizacja hodowców może pobierać opłatę na rzecz hodowcy, który jest jej członkiem, po zawarciu umowy z tym hodowcą. Wszyscy hodowcy reprezentowani przez Agencję Nasienną Sp. z o.o. są jej członkami - współwłaścicielami - podaje AGNAS.


- Od 7 sierpnia 2012 r. rozliczenia z tytułu skorzystania z odstępstwa rolnego w zakresie odmian, do których wyłączne prawo posiadają hodowcy zrzeszeni w organizacji, będą się odbywały za pośrednictwem Agencji Nasiennej Sp. z o.o., na podstawie wystawionej przez AGNAS faktury VAT. Każdy posiadacz gruntów rolnych otrzyma swój indywidualny, unikatowy numer rachunku bankowego do dokonywania tych wpłat, który będzie wskazany na fakturze. Wpłata na inny numer konta niż wskazany na fakturze spowoduje błędne zarejestrowanie zapłaty - informuje w oświadczeniu Agencja.

Podobał się artykuł? Podziel się!