AGROSAR 360 SL w świetle nowych wyzwań stojących przed rolnictwem

Dzisiejszy świat, w którym stale rosnąca liczba ludności wymaga zapewnienia coraz większej ilości żywności, stawia nowe wyzwania głównie przed rolnictwem. Produkcja rolna wymaga ciągłej intensyfikacji w szczególności biorąc pod uwagę malejący (m.in. ze względu na erozję gleb) areał użytków rolnych. Unia Europejska realizuje obecnie politykę integrowanej ochrony roślin, polegającą na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. W zintegrowaną ochronę roślin wpisuje się racjonalne stosowanie odpowiednich środków ochrony roślin, bez których trudno dzisiaj wyobrazić sobie produkcję roślinną.

Jednym z szerokiej palety środków ochrony roślin oferowanych przez CIECH Organika Sarzyna jest preparat AGROSAR 360 SL (herbicyd zawierający 360 g/l glifosatu).

AGROSAR 360 SL - najlepszy wybór w walce z chwastami

Agrosar 360 SL jest nowoczesnym herbicydem o działaniu systemicznym, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) w następujących zastosowaniach: przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych, a przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, w sadach jabłoniowych, w ogrodach, na działkach, terenach wokół domu, wzdłuż ogrodzeń, dróg dojazdowych, wokół drzew i kęp kwiatów, pod żywopłotami i krzewami, między płytami i kostką chodnikową.

AGROSAR 360 SL - preparat optymalny pod kątem jakości i skuteczności

Produkcja herbicydu odbywa się w Polsce w Zakładach Chemicznych "Organika-Sarzyna" S.A, przy spełnieniu zasad dobrej praktyki produkcyjnej prowadzonej w oparciu o funkcjonujące i ciągle doskonalone standardy określone w Zintegrowanym Systemie Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-N-18001.

Bazę surowcową do Agrosar 360 SL stanowią:

- wysokiej jakości materiał techniczny substancji aktywnej zawierający min. 98 % Glifosatu

- adjuwant wewnętrzny nowej generacji

- układ środków powierzchniowo-czynnych zapewniających odpowiednie właściwości