W zakładzie przygotowywany jest materiał siewny pszenicy i jęczmienia, pochodzący z pól gospodarstwa Top Farms Głubczyce oraz na zamówienie, od innych dostawców, m. in. dla Osadkowskiego, HaGe.

- W 2010 r. oczyszczono i zaprawiono ok. 4 tys. t nasion. W tym roku, po wprowadzeniu innowacji, czyszczalnia przygotowana jest do przerobienia ponad 11 tys. t nasion jeszcze przed jesiennymi zasiewami - powiedział Wiesław Zięcina, kierownik produkcji Top Farms Agro w miejscowości Widok.

Proces czyszczenia rozpoczyna się w czyszczalni wstępnej, najpierw w separatorze bębnowym Sigma 753 o wydajności 60 t/godz., potem w separatorze powietrznym Pulco. Wstępnie oczyszczone nasiona kierowane są do 3 zbiorników o poj. 150 t każdy. Dalsze etapy czyszczenia odbywają się w maszynie sortująco-czyszczącej Omega 241, w tryjerach będbnowych Hotyp 930 i na stołach grawitacyjnych.

Następnie nasiona kierowane są do separatora Paddy 80-PL. Jest to jedyne w Polsce urządzenie tego typu. Zadaniem separatora jest oddzielenie od materiału siewnego nasion pustych i porażonych chorobami oraz porośniętych. Zastosowanie tej technologii pozwala podnieść jakość nasion poprzez zwiększenie ich siły kiełkowania. Czyszczalnia ma wydajność 10 t/godz., docelowo ma osiągnąć 20 t/godz.

Z oczyszczonego materiału pobierane są próby do badań laboratoryjnych. Nasiona są pakowane do big bagów bądź kierowane do zaprawiania, za pośrednictwem podajnika, do sąsiedniej hali.

Materiał zaprawiany jest na życzenie klientów, przy użyciu wybranych przez nich preparatów, w maszynie przystosowanej do zaprawiania środkami ciekłymi i zawiesinowymi. Wydajność sterowanej komputerowo zaprawiarki Noro Gard to 30 t/godz. Tak przygotowany materiał siewny trafia na nowoczesną, zautomatyzowaną linię konfekcjonującą.

- Wydajność linii to 20 t/ha, a do jej obsługi wystarczy jeden pracownik. Automatyczna linia pakująca (model Ilersac) pobiera papierowe worki o poj. 50 kg, wypełnia naważką zaprawionego ziarna, zaszywa worek i umieszcza na nim etykiety: urzędową i zawierającą informacje o zastosowanej zaprawie. Przygotowane worki, przy pomocy automatycznego paletyzatora Robosac 800 układane są na paletach - opowiadał Łukasz Mazurkiewicz z Top Farms Agro. Inwestycja pozwoli firmie zwiększyć wydajność pakowania nasion w kluczowym momencie szczytu sezonu.

Nowoczesną, zautomatyzowaną linię nasienną Top Farms Agro demonstrował w piątek 29.07.2011 r., z okazji jej uroczystego otwarcia.

Podobał się artykuł? Podziel się!