Zarząd zwraca uwagę na zmniejszające się finansowanie rolnictwa z budżetu krajowego i unijnego.

Zarząd pyta... Czemu Ministerstwo Rolnictwa, otwarcie nie przyzna, że licencyjne opłaty za korzystanie przez rolników z nasion do siewu zasilą w końcowym efekcie Budżet Państwa, a koncernom takim jak Monsanto, KWS, RAGT, Saaten Union czy DSV - przypadnie kawałek tego tortu, i że wszelki nasz opór jest bezcelowy?

Zwraca uwagę na fakt, że mediacja resortu rolnictwa w sporze rolnicy - Agencja Nasienna, jest bezcelowa. Zarząd Izby z Pomorza radzi pytania kierować do samego Marka Sawickiego, ministra rolnictwa oraz ministra skarbu państwa.

Już od dawna trwa w Polsce dyskusja dotycząca odstępstwa rolnego i pobierania przez Agencję Nasienną opłat licencyjnych.

Agencja Nasienna została powołana przez podmioty - hodowców, którzy reprodukują materiał siewny.
Głos Pomorskiej Izby Rolniczej jest kolejnym w sprawie.


List otwarty zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej dotyczący działalności Agencji Nasiennej Sp. z o.o. w Lesznie.

Szanowni Państwo,

polscy rolnicy wspierają Monsanto! Wspierają jednak nie tylko tego amerykańskiego giganta, ale także potężne koncerny niemieckie, francuskie, szwedzki i holenderski, które w części są wspólnikami Agencji Nasiennej Sp. z o.o. w Lesznie, poprzez swoje spółki córki czy inaczej od nich zależne.

Pośrednio, udziałowcem tejże spółki jest także Skarb Państwa, bowiem wspólnikami są podmioty znajdujące się pod kontrolą Agencji Nieruchomości Rolnych. Wśród wspólników, niebagatelną rolę odgrywa także Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, posiadający co nieco do powiedzenia wśród akcjonariuszy Agencji Nasiennej, działając pod egidą: Grupa IHAR.

Przytoczone fakty nie są żadną tajemnicą, bowiem Agencja Nasienna w liście otwartym Hodowców Roślin Rolniczych z 23 marca 2012 roku, sama podaje nam je do wiadomości.

Wiele osób, które los zetknął z Agencją Nasienną mogą zdziwić powyższe fakty ale sądzimy, że wynika to wyłącznie z zaangażowania w inne ich czynności z udziałem Agencji i najzwyczajniej czasu ludziom zabrakło, by przyjrzeć się strukturze własności owej Spółki.