Regulacje unijne przyniosły zmniejszenie zużycia pestycydów oraz nawozów w uprawach. W mniejszym stopniu widoczny jest wzrost plonowania, który obecnie wynosi 2 proc. i rocznie jest znacznie niższy niż w latach wcześniejszych.  
 
- Roczny wzrost plonów pszenicy wynosi 0,84 proc., kukurydzy 1,26 proc., rzepaku 0,98 proc., ziemniaków 1,85 proc., buraków cukrowych 2,46 proc.. Tendencje wzrostowe to efekt coraz wyższej kultury rolnej, ale jest możliwy również dzięki  postępowi w hodowli. To właśnie hodowla roślin pozwala na uzyskanie rocznie dodatkowych 22 mln t pszenicy, 10 mln t kukurydzy i ziemniaków, 3,3 mln t rzepaku, co pozwala wykarmić dodatkowo 160 milionów ludzi. Ok. 74 proc. całkowitego wzrostu produktywności rolniczej uzyskano dzięki hodowli roślin, co daje wzrost plonów o 1,24 proc. w ciągu roku – powiedział dr Garlich v. Essen, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenie Nasiennictwa (European Seed Association) podczas spotkania w Poznaniu z okazji 20-lecia Polskiej Izby Nasiennej i 150 lat polskiej hodowli roślin. 
 
Hodowla roślin i nasiennictwo to kierunek, który odgrywa i będzie odgrywać znaczącą rolę w globalnej podaży żywności. Wspieranie innowacji w hodowli to inwestycja w przyszłość ekonomiczną społeczeństwa. 
  
- W ostatnim piętnastoleciu hodowla roślin przyczyniła się do wzrostu PKB o ponad 14,5 mld euro w UE, od 2000 roku dzięki hodowli 1,2 mln osób (w przeliczaniu na osobę zatrudnioną w rolnictwie) uzyskało wzrost dochodów o 7 tys. eur rocznie. Także w tym czasie dzięki innowacyjności roślin udało się uniknąć emisji 3,4 mld t CO2 do atmosfery. Dzięki hodowli roślin, Europa była w stanie zapobiec utracie różnorodności biologiczne – wskazywał dr Garlich v. Essen.  
 
PIN jest organizacją samorządową skupiającą obecnie 82 przedsiębiorstwa i instytucje związane z branżą nasienną. Jest członkiem międzynarodowych organizacji nasiennych European Seed Association (ESA), która skupia wszystkie stowarzyszenia nasienne z całej Europy oraz International Seed Federation (IFA), światowego stowarzyszenia nasiennego. 
 
PIN odpowiada m.in. za opracowanie na początku lat 90. projektu strategii dostosowania sektora nasiennego do gospodarki rynkowej i dostosowanie przepisów prawa do nowych wymagań rynkowych i prawnych po wejściu Polski do UE. Ponadto wprowadzenie dopłat de minimis  w 2007 i dotacji do roślin strączkowych, a także dofinansowanie do inwestycji nasiennych.  

Podobał się artykuł? Podziel się!