GBE Polska jest organizacją zrzeszającą firmy biotechnologiczne obecne również na rynku polskim. Zielona biotechnologia, czyli tzw. biotechnologia rolnicza, ma za zadanie dostarczać nowoczesnych rozwiązań w uprawie roślin. Przemysł odpowiada na rosnące oczekiwania rolników związane z produkcją roślin odpornych na szkodniki, niekorzystne warunki atmosferyczne takich jak susza czy niedobory wody. Firmy biotechnologiczne stale pracują nad nowoczesnymi rozwiązaniami, których zadaniem jest pomoc w produkcji wysokiej jakości i bezpiecznej żywności.

W tym roku podczas Dni Kukurydzy przemysł biotechnologiczny wystawił wspólne stoisko, prezentujące dotychczasowe osiągnięcia zielonej biotechnologii i jej produkty dostępne na całym świecie. Była to niezmiernie cenna inicjatywa, szczególnie w czasach, kiedy toczy się bardzo burzliwa debata na temat GMO tak w Polsce jak i Unii Europejskiej. Z uwagi na to, że dyskusja na temat organizmów genetycznie zmodyfikowanych prowadzona jest z udziałem różnych środowisk, pojawia się coraz więcej informacji, które zniekształcają obraz. Niezmiernie istotne są zatem wszelkie inicjatywy podejmowania merytorycznej dyskusji, czynnego udziału i dzielenia się rzetelnymi informacjami na temat rozwiązań, które przynoszą i mogą przynosić nowoczesne technologie rolnicze.
Szczególnie w trakcie trwania prac nad nowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie udział przemysłu ma kluczowe znaczenie. Doceniając to innowacyjne przedsięwzięcie redakcja Agroserwisu zdecydowała się przyznać nagrodę za najlepszy debiut podczas dorocznych XI Dni Kukurydzy dla organizacji GBE Polska.

Dzięki obecności na rolniczej dorocznej imprezie firmy biotechnologiczne potwierdziły chęć kontynuowania otwartego dialogu z rolnikami. Jak podkreśla Robert Gabarkiewicz reprezentujący organizację GBE Polska wprowadzanie do obrotu i uprawy nowych odmian roślin genetycznie modyfikowanych jest odpowiedzią na oczekiwania rolników. To dla nich trwają ciągłe prace nad nowymi odmianami roślin, które będą dawały możliwość produkowania dużo, przy jak najmniejszym nakładzie finansowym. Problemy, przed jakimi staje światowe rolnictwo są coraz większe, dlatego właśnie naukowcy z firm biotechnologicznych cały czas szukają takich rozwiązań, które będą w stanie sprostać wysokim wymaganiom rolników z jednej strony, z drugiej będą bezpieczne, a ich wykorzystanie będzie opłacalne ekonomicznie. Jednocześnie wykorzystanie zielonej biotechnologii niesie za sobą pozytywne aspekty środowiskowe, w tym pomaga produkować żywność w sposób zrównoważony.

Podczas wystawy można było zapoznać się również z postulatami europejskiego przemysłu w zakresie zmiany polityki Unii Europejskiej i otwarcia jej na nowe technologie rolnicze, tj, usprawnienie procesu zatwierdzania nowych roślin genetycznie zmodyfikowanych, umożliwienie funkcjonowania jednolitego europejskiego rynku nasiennego, respektowanie prawa innych krajów do wolnego obrotu towarowego, promowanie zgodności polityki i prawa oraz działań w zakresie zielonej biotechnologii. Zgodnie z postulatami przemysłu Europa powinna uczynić krok naprzód i zapewnić aktywny udział rolniczej biotechnologii w realizacji celów w zakresie konkurencyjności, ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju.
GBE Polska bierze czynny udział w szerzeniu merytorycznej wiedzy na temat zielonej biotechnologii. Wiele informacji dostępnych jest na stronie internetowej organizacji: www.gbepolska.pl.

Źródło: farmer.pl/Niezależna Agencja Prasowa

Podobał się artykuł? Podziel się!