Czerwiec to najlepszy okres, aby zajrzeć na pola hodowlane i sprawdzić, co firmy szykują na jesień. Skorzystaliśmy z zaproszenia firm Saaten Union Polska i odwiedziliśmy jej Stację Doświadczalno-Hodowlaną w Spytkówkach pod Kościanem w woj. wielkopolskim.

Pole demonstracyjne z kolekcją zbóż kłosowych dokładnie odzwierciedlało mnogość programów hodowlanych i bardzo szeroki zakres oferty nasiennej. Zaprezentowano na nim 13 odmian żyta, 12 mieszańcowych i jedną populacyjną - Dukato.

Z nowości pokazano 3 odmiany zarejestrowane w Niemczech w 2013 r.: SU Forsetti F1, SU Performer F1 - przeznaczone do produkcji ziarna, oraz SU Feniks F1 wyhodowaną na biomasę.

Zaprezentowano także dwie przyszłościowe odmiany żyta mieszańcowego SU Obasi F1 oraz SU Simplex F1, które aktualnie przechodzą badania rejestracyjne w Niemczech i Polsce.

W ofercie pszenżyta ozimego znalazły się: znany od kilku lat Tulus oraz wyhodowana przez HR Danko odmiana intensywna Subito. Pokazano również nowość 2013 (rejestracja w Niemczech), czyli krótkosłomą odmianę SU Agendus, która ze względu na niską zimotrwałość 2-2,5 nie jest przewidziana do sprzedaży w Polsce.

Kolekcja odmian jęczmienia ozimego liczyła 11 odmian.

Obok bardzo znanych odmian, jak np. Malwinta, zaprezentowano także SU Verini oraz Otto - zarejestrowane w Niemczech i dopiero testowane u nas w kraju. Z zapowiedzi firmy wynika, że tegorocznym hitem powinien być Titus - nr 1 wśród odmian jęczmienia ozimego w Niemczech, a zarejestrowany w Polsce w 2011 r. Jego zaletą jest dobra zimotrwałość (5), a wadą wrażliwość na plamistość siatkowatą. Rynek może też zawojować Henriette - rejestracja w Polsce w 2012 r., odznaczająca się równie wysoko ocenianą zimotrwałością.

Pszenica ozima była najliczniej prezentowana. Pokazano 33 odmiany z czego 20 pochodziło z katalogu CCA, a pozostałe przeszły przez sito selekcyjne COBORU. Nowości, jakie pojawią się jesienią, należy podzielić na dwie grupy. Pierwsza to odmiany konwencjonalne (populacyjne).

W tej grupie nowościami są: Florian (klasa E), Joker (A), Forum (A/B), Patras (A/B), Elixer (C).

Florian - wchodzi do uprawy na podstawie wpisu na listę CCA. Z przedstawionego przez firmę opisu wynika, że jest odmianą do intensywnej uprawy. Ma wysokie wymagania glebowe i pokarmowe. Odwdzięcza się za to wysokim i stabilnym w latach plonem. Ziarno zachowuje wysoką jakość nawet w trudniejsze lata - nie gubi liczby opadania. Zimotrwałość (badania niemieckie) wysoka.