Tegoroczny sezon był bardzo trudny i przyniósł ogromne straty w produkcji zbóż. Według Głównego Urzędu Statystycznego ponad 30 proc. zbóż ozimin wypadło z uprawy i zostało zastąpionych m.in. zbożami jarymi i kukurydzą. Powodem tego stanu był przebieg pogody - bardzo niskie temperatury połączone z brakiem okrywy śnieżnej.

COBORU w celu weryfikacji dotychczasowych ocen mrozoodporności, przedstawiło wyniki przezimowania poszczególnych odmian. Wyrażono je w procentach martwych roślin, oszacowanych 2-3 tygodnie po ruszeniu wiosennej wegetacji. Pominięto informację dotyczącą żyta, gdyż na ogół przezimowanie badanych odmian było dobre. W tabelach odmiany uszeregowano według rosnącego procentu martwych roślin (pogarszającego się przezimowania) w obrębie wydzielonych grup. Dla każdej odmiany podano dwuliterowy kod kraju hodowcy, przyjęty przez organizacje międzynarodowe. Dla zbóż punktem odniesienia są oceny mrozoodporności, uzyskane głównie w warunkach prowokacyjnych (komora niskich temperatur, skrzynia, nasyp, punktowe siewy polowe) w dotychczasowym okresie badań - podaje COBORU.

Z przebadanych odmian przez COBORU wynika, że najmniejszy procent martwych roślin w wypadku jęczmienia ozimego wynosił 37 proc. w wypadku odmiany Fridecerius, 44 proc. - Titus, 45 proc. - Matilda.

Zdecydowanie mniejsze straty odnotowano w wypadku niektórych odmian pszenicy. W zbożach jakościowych (A) procent martwych roślin był najniższy dla odmiany Smuga - 10 proc., Ostroga - 13 proc., Arkadia - 22 proc., w zbożach chlebowych (B): Nateja - 16 proc., Bogatka - 16 proc., Fidelius - 26 proc. Z pozostałej grupy (C): Markiza - 38 proc., Forkida - 50 proc., a ze Wspólnotowego Katalogu Odmian (CCA): Toras - 14 proc., Julius - 45 proc. Podsumowując dane o pszenicy można stwierdzić, że przeważnie na pierwszych miejscach odmian, które najlepiej przezimowały, są te z polskiej hodowli.

W wypadku pszenżyta wśród odmian tradycyjnych najmniejsze straty pozimowe odnotowano w wypadku: Tomko - 6 proc., Trismart - 10 proc., Aliko - 12 proc., a w krótkosłomych: Twingo - 4 proc., Wiarus - 19 proc., Grenado - 21 proc. Tutaj też można zauważyć, że wśród odmian, które dobrze poradziły sobie z warunkami pogodowymi przeważają te polskie.

Poniżej przestawiamy całą listę poszczególnych gatunków i odmian przebadanych przez COBORU.

Podobał się artykuł? Podziel się!